PRAGA - PRAŠNÁ BRÁNA - U ZELENÉHO JELÍNKA - ŠVENGSBÍR JIŘÍ

PRAGA - PRAŠNÁ BRÁNA - U ZELENÉHO JELÍNKA - ŠVENGSBÍR JIŘÍ

 

1790 Kč

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Švengsbír Jiří
( 9. 4. 1921 - 3. 3. 1983 )

 

 

OBRAZ - PRAGA - PRAŠNÁ BRÁNA - U ZELENÉHO JELÍNKA (PRAGENSIA). SIGNOVÁN V PLOŠE VPRAVO - VIZ FOTO. DÁLE SIGNOVÁN TUŽKOU OD AUTORA TAKTÉŽ VPRAVO DOLE - VIZ FOTO.

 

 

CELKOVÉ ROZMĚRY CCA 36,5 CM X 25,5 CM, ROZMĚR SAMOTNÉ GRAFIKY 17,5 CM X 9,5 CM. PŮVODNÍ ADJUSTACE, S OHLEDEM NA STÁŘÍ JE NUTNÉ PROVĚŘIT ZEZADU UCHYCENÍ NA ZEĎ, PŘÍPADNĚ UDĚLAT NOVÉ. ORIGINÁLNÍ BAREVNÝ OCELORYT Z LET 1970-80. OBRAZ JE ZASKLENÝ. CELKOVÝ STAV - VIZ FOTO.BUDE ŠPERKEM VE VAŠÍ SBÍRCE A ÚŽASNOU DEKORACÍ VAŠICH PROSTOR.

 

 

 

PRAŠNÁ BRÁNA (PRAHA)

 

Výraznou pražskou dominantou a architektonickým skvostem je Prašná brána, otevírající jeden z možných vstupů do Starého Města pražského. Její předchůdkyně stála v těchto místech již koncem 13. století, tedy ještě před vznikem Nového Města pražského, a tudíž tvořila důležitou součást hradebního systému. Když v jejím sousedství, na místě dnešního Obecního domu, vybudoval český král Václav IV. důležité politické a společenské centrum Králův dvůr, využívaný i jeho následovníky, bylo později rozhodnuto značně zchátralou věž nahradit novou.

 

Tato věž s bohatou plastickou výzdobou na východní i západní straně byla vystavěna v letech 1475-1483, podle návrhu Matěje Rejska. Své jméno získala proto, že v ní byl svého času skladován střelný prach. V letech 1875-1886 byla Prašná brána novogoticky upravena podle návrhu arch. Josefa Mockera. Přitom došlo k doplnění figurální výzdoby o sochy českých panovníků a českých světců. V nárožní nice Obecního domu byla umístěna novodobá socha Matěje Rejska, dílo Čeňka Vosmíka.

 

Prašná brána je vysoká 65 metrů a k vyhlídce ve výšce 44 metrů vede točité schodiště se 186 schody. Odsud začínala tzv. Královská cesta.

 

 

U ZELENÉHO JELÍNKA (PRAHA)

 

Měšťanský dům na Úvoze číslo 51. Taktéž se nachází na tzv. Královské cestě - pro změnu téměř na konci v Nerudově ulici v místech, kde se  již nad námi zvedá hradní masiv.

 

Tento spíš jelínek než jelen - se ocitl na domě už koncem roku 1630. Nynější pochází nejspíš z roku 1819 a vznikl zřejmě při přestavbě domu podle plánu stavitele Wyttka. Středověké umění se jeleny hemžilo. Podle mytologie řídila jelení spřežení smělá a vznešená Diana - Artemis.

 

Zajímavostí je že zde žil až do své emigrace na Slovensko v letech 1971–1994 guru českého undergroundu, básník a filozof Zbyněk Fišer alias Egon Bondy a ve sklepní pracovně zde zkoušeli Plastic People of the Universe.

 

 

 

Švengsbír Jiří Antonín

 


* 19.4.1921 Praha

 


+ 3.3.1983 Praha

 


rytec, grafik, typograf, ilustrátor

 

 

Jiří Švegsbír získal vzdělání jako rytec a medailista ve firmě Bäcker na Smíchově. Studium grafiky 1945 - 1950 Vysoká škola uměleckoprůmyslová u Antonína Strnadela. Už v mládí se zabýval grafickými technikami. Od roku 1938 vytvořil Jiří Švegsbír velké množství obrazů a kreseb a asi tisíc grafických listů. Ilustroval asi 30 knih, tvořil poštovní známky. Je znám především jako vynikající rytec.

 

Úzce spolupracoval s mnoha významnými výtvarnými umělci jako byl např. Karel Svolinský, Max Švabinský nebo Cyril Bouda a další.

 

Věnoval se kresbě, volné i užité grafice, ilustraci (básně J. Seiferta a V. Thieleho) a rytectví poštovních a výročních známek (například příležitostná známka K. H. Borovského z roku 1946, aršík Praga 1968, známky Bratislava 1971, Pražský hrad 1975-1980); řadu známek navrhl a sám rytecky provedl; zabýval se exlibris, pragensiemi i v oblasti grafické veduty, například Sto a jeden pohled na Zlatou Prahu, 1967-1971 (zachycený i filmem Zlatá Praha J. Švengsbíra) nebo Katedrála - koráb, 1975; zobrazoval přírodní motivy, heraldické a domovní znaky, portréty významných osobností (mj. C. Bouda, 1951; Pocta Tizianovi, 1980); uplatňoval heraldicky stylizovanou kompozici a exaktní kresbu; jeho doménou byly maloformátové ocelorytiny.

 

Členem skupin - Umělecká beseda, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Grafis, Svaz československých výtvarných umělců. Absolvoval velké množství výstava jak v čechách tak v zahraničí. V roce 1965 získal medaile ze světové výstavy poštovních známek v Paříži a mnoho jiných cen v následujících letech

 

Díla Jiřího Švegsbíra jsou zastoupena například ve sbírkách Národní galerie, Památníku národního písemnictví, Národního muzea a Muzea hlavního města Prahy, Die Staatliche Moritzburg v Halle, Harvard University a jinde.

 

 

 

VÝTVARNÍK V DOKUMENTECH:

 


1959, Hlaváček Zdeněk , Jiří Švengsbír (Grafika), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

 

1961/11, Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

 

1964, Hlaváček Luboš M. , Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

 

1968, 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha

 

1971, Houra Miroslav , Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, Praha

 

1976, Hlaváček Luboš M. , Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

 

1978, Hlaváček Luboš M. , Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

 

1978, Nýdl Miroslav , Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

 

1979, Dvořák František , Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

 

1981, Marco Jindřich , O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha

 

1984, ? Praha Jiřího Švengsbíra, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha

 

1992, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha

 

1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),

 

1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,

 

1997, Machalický Jiří , Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

 

2006, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006 (XVII. Šte - Tich),

 

2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),

 

2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov).

 

(PRAGENSIA)

Jméno autora: Švengsbír Jiří ( 9. 4. 1921 - 3. 3. 1983 )
Typ: Pragensia, Praha

Alternativní produkty

Přihlášení