Výkup obrazů

Bližší informace k výkupu obrazů

 

V případě, že máte zájem o vykoupení obrazu či obrazů zašlete nám e-mail na adresu 1jab@seznam.cz do předmětu prosím uveďte výkup obrazů.

 

V příloze nám prosím zašlete dostatek fotografií, ke každému obrazu pošlete minimálně 

 

fotku přední strany obrazu

samostatnou fotku signatury (podpisu)

fotku zadní strany obrazu

 

fotky by neměly být rozmazané, měly by být pokud možno ve slušném rozlišení.

 

Do textu e-mailu uveďte rozměry obrazu, autora obrazu - pokud je Vám znám, případně nějaké další informace (například původ, stáří apod.), dále prosím uveďte kde se obrazy nacházejí z důvodu případné prohlídky a samotného výkupu obrazů.

 

Výkupní cena obrazu či obrazů

Výkupní cena se řídí aktuální tržní cenou obrazů, poptávkou klientů, počtem jednotlivých autorů, motivů v naší galerii a dalšimi důležitými aspekty.  Snažíme se Vám vždy nabídnout maximální možnou výkupní cenu.  Jsme toho názoru, že každý obraz má svého kupce, při ocenění obrazu však vezměte prosím v úvahu, že některé obrazy se prodávají běžně roky či desetiletí. Obrazy prodáváme pomocí mnoha různých  kanálů. Za propagaci při prodeji obrazů vynakládáme každý měsíc velké množství finančních prostředků. Pokud máme o nabízený obraz zájem, sdělíme Vám cenu, kterou jsme ochotni zaplatit za Váš obraz či obrazy. Dále je již jen na Vás, zda naši nabídku akceptujete.

 

Vykupujeme i celé pozůstalosti obrazů, v takovém případě nás kontaktujte taktéž na výše uvedený e-mail do předmětu prosím uveďte výkup pozůstalosti, do textu e-mailu uveďte přibližný počet obrazů a pošlete nám v příloze alespoň nějaké fotografie, případně nějaké další informace (například původ, stáří apod.), dále prosím uveďte kde se pozůstalost nachází z důvodu případné prohlídky a samotného výkupu obrazů.

 

Zaslané fotogfafie:

Zájemce o prodej obrazu či obrazů souhlasí, jako osoba oprávněná udělit takový souhlas, aby Jan Bohuněk, IČO: 63580403, se sídlem U Mlýna 92, 250 82 Horoušany, zapsaný v živnostenském rejstříku, vykonával svým jménem a na svůj účet v časově, množstevně a územně neomezeném rozsahu majetková práva k zaslaným obrazovým snímkům (fotografiím) uměleckých děl, které zájemce vytvořil nebo nechal vytvořit, a předal Janu Bohuňkovi za účelem zjištění zájmu Jana Bohuňka o nákup jimi zaznamenaných uměleckých děl, a po dohodě i za účelem následného prodeje těchto uměleckých děl, a zejména svoluje ke všem způsobům užití těchto obrazových snímků včetně jejich vystavování, rozmnožování, rozšiřování včetně sdělování veřejnosti, půjčování a pronájmu, úpravám, zpracování, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, užití pro komerční účely a k užití bez uvádění autorství. Licence se poskytuje jako nevýhradní a bezúplatná. Jan Bohuněk není povinen poskytnutou licenci využít. Jan Bohuněk je oprávněn práva vyplývající z licence, zcela nebo zčásti poskytnout třetím osobám, a to i opakovaně, nebo tuto licenci třetím osobám zcela nebo zčásti postoupit.

 

 

Vykupujeme především obrazy českých malířů a grafiků, zde uvádíme seznam pouze některých z nich:

 

 

A

Absolon Adolf ( 14.7.1937 -

Adámek Ferdinand ( 24. 2. 1896 - 1976 )

Adámek Milán ( 1950 -

Adámek Rudolf ( 9.5.1882 - 1.3.1953 )

Aleš Mikoláš ( 18. 11. 1852 - 10.7.1913)

Alexy Janko ( 25. 1. 1894 - 22.9.1970 ) 

Anderle Jiří ( 14. 9. 1936 -

Anderle Václav ( 13. 2. 1814 - 23.12.1849 ) 

Arnet Josef ( 13. 12. 1906 - ? ) 

Aron František ( 17. 10. 1895 - ? )

 

B

Baborák Ivan ( 20.11.1955 -

Bakla Emanuel ( 11. 8. 1878 - 17.3.1943 )

Bakulin Nikolaj ( 29. 3. 1863 - ? )

Balcar Jiří ( 26.8.1929 - 28.8.1968 )

Bárta Josef ( 14. 6. 1864 - 15.3.1919 ) 

Bartoněk Vojtěch ( 28. 3. 1859 - 25.8.1908 )

Bartoš Lubomír ( 22.9.1937 - ? )

Baruch Josef Jožka ( 28.7.1892 - 22.11.1966 )

Bašek Josef ( 6. 2. 1868 - 1917 )

Bauer Jiří Josef ( 9. 10. 1886 - 1944 )

Bauch Jan ( 16. 11. 1898 - 9.1.1995 )

Bayer Theodor ( 1.7.1892 - 25.3.1915 )

Bazovský Miloš ( 11. 1. 1899 - 15.12.1968 ) 

Bělocvětov Andrej ( 8. 10. 1923 - 19.4.1997 )

Bělohlávek František ( 11.5.1924 -

Bělský František V. ( 12. 8. 1884 - 1968 )

Bém Rudolf ( 13. 4. 1874 - 13.8.1955 )

Benda Jan ( 16. 5. 1897 - 1967 )

Beneš Karel ( 4. 3. 1881 - 3.6.1941 )

Beneš Karel ( 1.5.1932 -

Beneš Vincenc ( 22. 1. 1883 - 27.3.1979 )

Beneš Vlastimil ( 3. 10. 1919 - 17.3.1981 )

Benka Martin ( 21. 9. 1888 - 28.6.1971 )

Beran Aljo ( 15.4.1907 - 22.10.1990 )

Berghauer Bohumil ( 23. 1. 1910 - 1972 )

Berková Dagmar ( 6.6.1922 - 29.5.2002 )

Bič František ( 2.4.1920 - 18.6.1992 )

Bím Tomáš ( 12. 11. 1946 -

Bino Josef ( 26. 8. 1881 - 1947 )

Bláha Václav ( 10.4.1922 -

Blažíček Oldřich ( 5. 1. 1887 - 3.5.1953 )

Bloman Antonín ( 22. 4. 1876 - ? )

Boettinger Hugo ( 30. 4. 1880 - 9.12.1934 )

Boháč Emanuel ( 23. 3. 1867 - 19.1.1940 )

Boháček Karel ( 4. 8. 1886 - 21.8.1928 )

Böhm Gustav ( 22.6.1885 - 18.10.1974 )

Born Adolf ( 12. 6. 1930 - 

Braun Jan ( 28.4.1903 - 4.2.1981 )

Braunerová Zdenka ( 9. 4. 1858 - 23.5.1934 )

Brázda Oskar ( 30. 9. 1888 - 1977 )

Brousek Karel ( 6. 9. 1880 - ? )

Brož Josef ( 13. 8. 1904 - 12.10.1980 )

Brožík Václav ( 5. 3. 1851 - 15.4.1901)

Brunovský Albín ( 25. 12. 1935 - 17.1.1997 )

Březina Václav ( 15. 9. 1862 - 9.9.1906 )

Bubeníček Jindřich ( 13. 7. 1856 - 9.8.1935 )

Bubeníček Ota ( 31. 10. 1871 - 10.9.1962 )

Bukáček František ( 25. 4. 1910 - 1988 )

Bukovac Ivanka ( 9. 7. 1899 - 1978 )

Burian Zdeněk ( 11. 2. 1905 - 1.7.1981 )

 

C

Cidlinský Vladimír ( 12.8.1934 -

Cihelka Oldřich ( 29.1.1881 - 11.6.1948 )

Czech Emil ( 17.10.1862 - 7.7.1929 )

 

Č

Čabala Michal ( 4.2.1941 - 3.8.2002 )

Čadek Bohumil ( 1898 - ? )

Čampulka Pavel ( 18.6.1943 -

Čáp Bohumír ( 1870 - ? )

Čapek Josef ( 23. 3. 1887 - 13. až 15.4.1945 )

Čechová Olga ( 6.4.1925 - 24.11.2010 )

Čepelák Ladislav ( 25.6.1924 - 9.10.2000 )

Čermák Augustin ( 2.3.1892 - ? ) 

Čermák František ( 1822 - 1884 )

Čermák Jaroslav ( 1. 8. 1830 - 23.4.1878 )

Černá Kateřina ( 17.2.1937 -

Černovická Luisa ( 1.1.1903 - ? ) 

Černý Jaroslav ( 1.6.1904 - 1984 )

Červinka Targus Zdeněk ( 8.9.1928 -  

Číla Otakar ( 10. 3. 1894 - 28.3.1977 )

Čížek Bohuš ( 13.2.1913 - 9.9.1989 )

Čutta Václav ( 28.12.1878 - 10.4.1934 )  

 

D

Daněk - Sedláček František ( 28. 1. 1892 - ? ) 

Dědina Jan ( 1. 9. 1870 - 14.1.1955 )

Diblík František Xaver. ( 18. 10. 1887 - 19.1.1955 )

Dobrovolný Viktor ( 2. 3. 1909 - 1987 )

Dobrý Václav ( 2. 6. 1897 - ? )

Doerell Arnošt Gustav ( 22. 8. 1832 - 18.3.1877 )

Doubek František Bohumil ( 20. 3. 1865 - 26.10.1952 )

Drtikol František ( 3. 3. 1883 - 13.1.1961 )

Duša Ferdiš ( 13. 1. 1888 - 1.12.1958 )

Dvorský Bohumil ( 21. 10. 1902 - 11.1.1976 )

Dvořáček Václav ( 26. 9. 1913 - ? ) 

Dvořák Bohuslav ( 30. 12. 1867 - 16.2.1951 )

Dvořák Břetislav ( 8. 2. 1918 - )

 

E

Ehrlich Ládislav ( 26. 6. 1886 - ? )

Ekart Augustin, Josef ( 25. 1. 1879 - ? )

Emler František ( 26. 7. 1912 - 25.5.1992 )

Engelmüller Ferdinand ( 22. 12. 1867 - 29.9.1924)

 

F

Fafek - Solan Josef ( 14. 3. 1911 - 31.5.1984 )

Fajkus Jaromír ( 25.3.1924 - 30.6.2009 ) 

Famíra Emanuel ( 15. 11. 1900 - 6.1.1970 )

Feikl Stanislav ( 12. 11. 1883 - 7.1.1933 )

Fiala Josef ( 31. 7. 1882 - 11.4.1963 )

Fiala Václav ( 15.7.1896 - 25.6.1980 ) 

Filla Emil ( 4. 4. 1882 - 7.10.1953 )

Fišárek Alois ( 16. 7. 1906 - 4.2.1980 )

Fleissig Vítězslav ( 28.3.1893 - 1955 )

Florian Michael ( 3.6.1911 - 25.2.1984 )

Folprecht Arnošt ( 13.3.1902 - 14.2.1977 ) 

Foltýn František ( 9. 6. 1891 - 8.6.1976 )

Forman Bedřich W. ( 17.4.1919 - 6.8.1985 )

Fremund Richard ( 9.4.1928 - 21.5.1969 )

Fridrichová Železňáková Věra ( 25.10.1919 - 23.11.1978 )

Frinta Emanuel ( 31.10.1896 - 3.2.1970 ) 

Frolka Antoš ( 13. 6. 1877 - 8.6.1935 )

Fulla Ľudovít ( 27. 2. 1902 - 21.4.1980 )

Fusek Otto (9.4.1909 - 6.4.1987)

 

G

Gajdoš Jan ( 10.7.1941 -

Godža Josef ( 11.10.1918 - 

Grmela Jeroným ( 18.9.1926 - 18.7.1992 )

Grmelová Anna ( 31.1.1926 - 8.7.2000 ) 

Gross František ( 19. 4. 1909 - 27.7.1985 )

Grus Jaroslav ( 13. 8. 1891 - 13.10.1983 )

 

H

Haise Václav ( 26. 9. 1903 - 2.3.1990 )

Hájek Otakar (  5. 4. 1887 - ? )

Hála Jan ( 19. 1. 1890 - 1959 )

Hallegger Kurt ( 1901 - 1963 )

Hanzen Alexis de ( 2. 2. 1876 - 1937 )

Hartmann Karl ( 1861 - 1927 )

Háša Jaroslav ( 6. 10. 1890 - ? )

Hauptmann - Sedláček, Jaromír ( 23. 9. 1899 - ? )

Havela Miroslav ( 29.06.1919 - 04.11.1977 )

Havelka Roman ( 30. 4. 1877 - 1950 )

Havlata Karel ( 9. 11. 1885 - 30.12.1957 )

Havránek František ( 13. 6. 1887 - 1964 )

Hejna Václav ( 24. 9. 1914 - 1985 )

Herschel Otto John ( 1871 - 1937 )

Heřman Jiří ( 26. 4. 1892 - 9.6.1969 )

Hilšer Theodor ( 1866 - 5.12.1930 ) 

Hladík František ( 18. 9. 1887 - 8.10.1944 )

Hlava Vratislav ( 13. 4. 1874 - ? )

Hlavica František ( 23. 1. 1885 - 16.7.1952 )

Hlávka Ladislav ( 15. 6. 1899 - ? )

Hlavsa Lutobor ( 12.8.1924 -

Hlavsa Oldřich ( 1. 11. 1889 - 11.2.1936 )

Hlavsa Stanislav ( 11. 7. 1880 - ? )

Hlinomaz Josef ( 9. 10. 1914 - 8.8.1978 )

Hnízdo J. Vladimír ( 17. 7. 1914 - 2.7.1978 )

Hodek Josef ( 12. 6. 1888 - 14.10.1973 )

Hodr Karel ( 17. 8. 1910 - ? )

Hofman Vlastimil ( 1881 - 1970 )

Hofman Vlastimil ( 10. 3. 1914 - ? )

Hofman Vlastislav ( 6. 2. 1884 - 28.8.1964 )

Holan Karel ( 4. 12. 1893 - 24.10.1953 )

Holeček Jaroslav ( 5. 7. 1902 -31.7.1953 )

Holeček Jaroslav Václav ( 16.11.1907 - 31.10.1982 )

Holub Georg (Jiří) ( 1861 - 1919 )

Holub Josef ( 13. 11. 1870 - 1957 )

Holý Miloslav ( 4. 10. 1897 - 3.3.1974 )

Holzer Robert ( 7. 6. 1859 - 23.9.1938 )

Honsa Jan ( 6. 6. 1876 - 9.9.1937 )

Horáček Ferdinand ( 1888 - 1956 )

Horálek Bedřich ( 4.3.1913 - 1981 )

Horejc František ( 1. 3. 1885 - 1963 )

Horký František ( 7. 12. 1879 - 21.3.1936 )

Horn Julius ( 26. 8. 1900 - ? )

Horváth Jozef ( 8.4.1940 -

Hosperger Emanuel ( 21. 3. 1891 - 1984 )

Hradečný Bohumil ( 7. 2. 1876 - 1960 )

Hrnčárek Jan (15. 8. 1918 - 21.10.2009 )

Hroch Vladimír ( 3. 4. 1907 - 21.9.1966 )

Hron František Karel ( 3. 12. 1874 - 31.3.1928 )

Hudeček Antonín ( 14. 1. 1872 - 11.8.1941 )

Hudeček František ( 7. 4. 1909 - 13.5.1990 )

Hudeček Jiří ( 1. 5. 1910 - 2.1.1971 )

Hudeček Stanislav ( 26. 3. 1872 - 15.4.1947 )

Hürden Erich ( 1884 - 1969 )

Hůrka Otakar ( 10. 9. 1889 - 21.7.1966 )

Hurt Josef ( 11. 4. 1881 - 10. až 14.4.1945 )

Husáriková Jindra ( 14. 4. 1931 -

Hynais Vojtěch ( 14. 1. 1854 - 22.8.1925 )

 

Ch

Chaba Karel ( 3. 8. 1925 - 24.8.2009 )

Chadima Jiří ( 6.6.1923 -

Charvát František ( 30. 10. 1885 - ? )

Chittussi Antonín ( 1. 12. 1847 - 1.5.1891 )

Chlebovský Bohumil ( 4.11.1902 - 30.7.1954 )

Choděra Čeněk ( 13. 1. 1881 - 2.5.1955 )

Chotěnovský Zdeněk ( 5.9.1929 - 9.2.1993 )

Chramosta Cyril ( 6. 8. 1908 - 3.12.1990 )

Chwala Fritz ( 1872 - 1936 )

 

I

Istler Josef ( 13. 11. 1919 - 19.6.2000 )

 

J

Jáchym Jan ( 17. 7. 1874 - 1956 )

Jakší Josef ( 4. 3. 1874 - 19.11.1909 )

Jakub František ( 22. 12. 1875 - 24.1.1940 )

Jambor Josef ( 29. 10. 1887 - 17.9.1964 )

Jančálek Cyril ( 1. 1. 1891 - 7.1.1954 )

Janda Čeněk ( 20.6.1908 - 10.10.1970 )

Janeček - Pardubský Alois ( 3. 12. 1894 - 1971 )

Janeček Ota ( 15. 8. 1919 - 1.7.1996 )

Janíček Přemysl (28.4.1925 - 20.1.2009 )

Jaňourová Marie ( 22.8.1912 - ? )

Janoušek Dušan ( 13.8.1928 - 31.1.1996 )

Janovská Ludmila ( 14. 9. 1907 - ? )

Jansa Václav (* 21. 10. 1859 - 29.6.1913 )

Janus Jindřich ( 5. 7. 1912 - ? )

Jaroněk Bohumír ( 23. 4. 1866 - 18.1.1933 )

Jaroš Bohumil ( 14.4.1856 - 17.12.1924 )

Jaroš Josef ( 11. 3. 1909 - ? )

Jaroš Karel ( 9.4.1954 -

Jaroš Petr ( 29. 6. 1859 - 26.8.1929 )

Jaška Jiří ( 8.1.1906 - 29.1.1982 ) 

Javůrek Karel ( 30. 7. 1815 - 24.3.1909 )

Jelínek Cína František ( 6. 6. 1882 - 3.2.1961 )

Jelínek František ( 12.5.1908 - 29.7.1990 )

Jelínek František Antonín ( 8. 3. 1890 - 26.2.1977 )

Jelínek Rudolf ( 1886 - 5.2.1950 )

Jemelková Jana ( 4.4.1928 -

Ježek Stanislav ( 6. 7. 1904 - 2.7.2001 )

Jindřich Rudolf ( 21.1.1882 - 16.4.1968 )

Jíra Josef ( 11. 10. 1929 - 15.6.2005 )

Jiránek Jároslav Eugen ( 6.3.1925 - 1992 )

Jirásek Jiří ( 23.4.1932 - 

Jirotka Jaroslav

Jiroudek František ( 17. 2. 1914 - 15.6.1991 )

Jiřincová Ludmila ( 9. 5. 1912 - 22.1.1994 )

Johanidesová Oľga ( 23.4.1942 -

John Jiří ( 6. 11. 1923 - 22.6.1972 )

Jokel František X. ( 14.8.1884 -? )

Justitz Alfred ( 19. 7. 1879 - 9.2.1934 )

 

K

Kačírek Vlastimil ( 4. 12. 1895 - 20.7.1970 )

Kačírek Vlastimil ( 5.11.1943 - 

Kadeřábek Josef ( 5. 3. 1915 - 2002 )

Kalvoda Alois ( 15. 5. 1875 - 25.6.1934 )

Kamba Ferdinand ( 19. 3. 1907 - 1992 )

Kanyza Jan ( 25.10.1947 -

Karas Karel ( 28. 5. 1892 - 29.8.1969 )

Karel Václav ( 21. 10. 1902 - 28.12.1969 )

Kaucký Jiří ( 9. 12. 1880 - 29.6.1935 )

Kaufmann Karl ( 1843 - 1905 )

Kaulbach Hermann von ( 26. 7. 1846 - 9.12.1909 )

Kautský Jan Václav ( 14.9.1827 - 4.9.1896 )

Kaván František ( 10. 9. 1866 - 16.12.1941 )

Kerhart Oldřich ( 25. 1. 1895 - 18.11.1947 )

Kilian Josef ( 22. 12. 1918 - 18.12.1999 )

Kirnig Alois ( 10. 6. 1840 - 25.1.1911 )

Klečka Oto ( 23.5.1917 - 9.9.1981 )

Klička Robert ( 8. 12. 1890 - ? )

Klimeš (Kozina) Bohumil (27.11.1881 -

Klingsbögl Rudolf ( 1881 - 1943 )

Knížek Emanuel ( 5. 12. 1889 - ? )

Knüpfer Beneš ( 12. 4. 1844 - 18.1.1910 )

Kocka Andrej ( 1911 - 1987 )

Kohout Alois ( 21. 3. 1891 - 1981 )

Kojan Jan ( 10.8.1886 - 5.6.1951 )

Kolář Jiří (* 24. 9. 1914)

Koluch Jaroslav ( 24. 3. 1894 - ? )

Komárek Vladimír ( 10. 8. 1928 - 24.8.2002 )

Konečný Josef ( 20. 4. 1907 - ? )

Kopecký Václav ( 10. 9. 1892 - 17.9.1981 )

Körber Adolf ( 17. 3. 1887 - 1967 )

Korecki Wiktor ( 1890 - 1980 )

Korin Alexey M. ( 1865 - 1923 )

Kosina Jiří ( 3. 2. 1891 )

Kossak Wojciech von ( 1857 - 1942 )

Košvanec Vlastimil ( 14. 12. 1887 - 6.11.1961 )

Kotas Jaroslav ( 6. 5. 1909 - 27.2.1981 )

Kotík Pravoslav ( 1. 5. 1889 - 14.1.1970 )

Kotvald Ferdinand ( 24. 5. 1898 - 1986 )

Koudelka Josef ( 4. 2. 1877 - 28.10.1960 )

Koutský Václav ( 12. 10. 1907 - 7.6.1980 )

Kozák Václav ( 25.7. 1889 - 1969 )

Král Jaroslav ( 5. 12. 1883 - 22.3.1942 )

Král Josef ( 24. 5. 1877 - 19.2.1914 )

Kraszewska Otolia ( 1859 - 1945 )

Kreibich Vilém ( 6. 1. 1884 - 27.11.1955 )

Krejčí František ( 3.11.1896 - 12.1.1957 )

Krejčí Jiří ( 1. 12. 1899 - 1977 )

Kremlička Rudolf ( 19. 6. 1886 - 3.6.1932 )

Krepčík Jaroslav ( 26. 2. 1880 - 6.3.1959 )

Kreutz Jan ( 18. 8. 1897 - 30.12.1979 )

Kripner Rudolf C. (* 28. 8. 1858 - 27.11.1924 )

Kuba Ludvík ( 16. 4. 1863 - 30.11.1956 )

Kubašta Vojtěch ( 7.10.1914 - 7.7.1992 )

Kubíček František ( 31. 1. 1872 - ? )

Kubín Otakar ( 22. 10. 1883 - 17.10.1969 )

Kubizňák Josef ( 2. 2. 1909 - 24.6.1990 )

Kučera Alois ( 28. 1. 1905 - 28.3.1962 )

Kučera Jaroslav ( 16.9.1885 - 27.6.1950 )

Kunc Jaromír ( 26. 2. 1900 - 23.1.1971 )

Kupka Karel ( 4. 7. 1905 - 21.6.1971 )

Kuřil Vlastimil ( 6. 12. 1893 - ? )

 

L

Lada Josef ( 17. 12. 1887 - 14.12.1957 )

Lamr Aleš ( 12. 6. 1943 - 

Lander Richard ( 13. 6. 1904 - 7.11.1983 )

Langer Karel ( 16. 1. 1878 - 2.5.1947 )

Lasák Oldřich ( 19. 12. 1884 - 26.11.1968 )

Lebeda Otakar ( 8. 5. 1877 - 12.4.1901 )

Lehoučka Josef ( 12. 7. 1923 - 7.12.1999 )

Lerch Lev ( 13. 8. 1856 - 6.5.1892 )

Lerch Miroslav ( 2. 11. 1921 -

Lesný Miloslav (3.2.1903 - 1989)

Lexa Rudolf (* 15. 11. 1915 - 2003 )

Lhota Albín ( 16.12.1847 - 18.3.1889)

Lhota Josef ( 12. 3. 1895 - ? )

Lhoták Kamil ( 25. 7. 1912 - 22.10.1990 )

Líbal František ( 7. 8. 1896 - 20.6.1974 )

Liebscher Adolf ( 11. 3. 1857 - 11.6.1919 )

Liebscher Karel ( 23. 2. 1851 - 20.4.1906 )

Liebscherová - Čechová Zdeňka ( 26. 5. 1885 - 13.7.1944 )

Liesler Josef ( 19. 9. 1912 - 23.8.2005 )

Livora Rudolf ( 25. 4. 1884 - 1.1.1958 )

Lolek Stanislav ( 13. 11. 1873 - 9.5.1936 )

Loukota Josef ( 28. 6. 1879 - 23.7.1967 )

 

M

Macoun Gustav ( 18. 12. 1892 - 7.10.1934 )

Majer Antonín ( 1. 2. 1882 - 6.12.1963 )

Maleček Karel ( 14. 2. 1917 - ? )

Malínský Jaroslav ( 12. 5. 1897 - 26.4.1979 )

Malý Jan ( 2. 6. 1898 - 1954 )

Malý Václav ( 19. 2. 1874 - 9.10.1935 )

Mánes Josef ( 12. 5. 1820 - 9.12.1871 )

Mansfeld Josef ( 1819 - 1894 )

Maran S. G. ( 20.8.1886 - 1983 )

Mareček Bohumil ( 15. 12. 1884 - 12.1.1962 )

Mareš Josef ( 1888 - 1938 )

Marold Luděk ( 7. 8. 1865 - 1.12.1898 )

Martínek Antonín ( 8.3.1870 - 24.12.1945 )

Marvánek Otakar ( 28. 3. 1884 - 25.10.1921 )

Mařák Julius Edvard ( 29. 3. 1832 - 8.10.1899 )

Mařatka Josef ( 22. 5. 1874 - 20.4.1937 )

Mašek Karel ( 4. 11. 1883 - 26.11.1962 )

Mašek Karel Vítězslav ( 1. 9. 1865 - 24.7.1927 )

Mašek Václav ( 23. 11. 1914 - ? )

Matěják Jan ( 29.3.1936 -

Mathauser Jaroslav ( 17. 9. 1881 - ? )

Medek Mikuláš ( 3. 11. 1926 - 23.8.1974 )

Medvecká Mária ( 11. 9. 1914 - 23.4.1987 )

Mehl Jan ( 19. 5. 1912 - 22.5.1990 )

Melichar Jan Bohuslav ( 11.6.1908 – 11.12.1994 )

Melnikov Fedor Ivanovich ( 1892 - 1979 )

Menšík Stanislav ( 9. 11. 1912 - 16.6.1970 )

Mervart Augustin ( 31. 12. 1889 - 15.6.1968 )

Mezerová - Winterová Julie ( 28. 2. 1893 - 2.5.1980 )

Michálek František ( 1896 - 1966 )

Michalík Rudolf ( 1901 - 1993 )

Michl František ( 21. 11. 1901 - 4.6.1977 )

Mikš Joža ( 21. 4. 1901 - 1966 )

Mikulka František ( 17. 5. 1914 - ? )

Milinovský Filip ( 24. 4. 1886 - 15.1.1958 )

Miljan Niko ( 1891 - 1962 )

Minařík Jan Bedřich ( 15. 12. 1862 - 26.5.1937 )

Mirohorský Salomon Emanuel ( 18. 1. 1829 - 10.12.1908 )

Modrý Vladimír ( 15. 1. 1907 - 6.6.1976 )

Mokrý František Viktor ( 8. 4. 1892 - 29.10.1975 )

Molitor Otto ( 2. 4. 1889 - ? )

Molnár Karel ( 5. 1. 1903 - 1981 )

Moravec Alois ( 5.1.1899 - 6.3.1987 )

Moučka Jaroslav ( 17. 12. 1910 - ? )

Moucha Ladislav ( 25.6.1904 - 27.10.1972 )

Mousson Theodor Josef ( 15. 12. 1887 - 6.11.1946 )

Mousson Viliam Euzéb ( 29. 12. 1914 - ? )

Mracký František ( 27. 1. 1900 - 18.4.1971 )

Mrkvičková - Hlobilová Marie ( 9. 4. 1903 - ? )

Mucha Alfons ( 24. 7. 1860 - 14.7.1939 )

Mukařovský Josef ( 6. 4. 1851 - 1.11.1921 )

Müller Bořivoj ( 1871 - ? )

Multrus Josef ( 12. 3. 1898 - 3.1.1957 )

Musatov Grigorij ( 29. 1. 1899 - 8.11.1941 )

Musil Leopold ( 2. 9. 1921 - 21.5.1997 )

Muzika František ( 26. 6. 1900 - 2.11.1974 )

Myslbek Josef Václav ( 20. 6. 1848 - 2.6.1922 )

Myslivec František ( 30. 12. 1890 - 28.9.1965 )

 

N

Nachtigal František ( 4.10.1894 - ? )

Naske František Xaver ( 2. 6. 1884 - 22.8.1959 )

Naumann Arno ( 12.7.1887 - 5.1.1959 )

Navrátil Josef Matěj ( 17. 2. 1798 - 21.4.1865 )

Nebeský Zdeněk ( 4. 8. 1907 - ? )

Nechleba Vratislav ( 17. 6. 1885 - 26.7.1965 )

Nejedlý Otakar ( 14. 3. 1883 - 17.6.1957 )

Nemastil Zdeněk ( 8. 2. 1879 - 24.2.1942 )

Němejc Augustin ( 15.3.1861 - 16.8.1938 )

Nepasický Jiří ( 25.9.1934 - 27.8.2016 )

Neprakta Winter Jiří ( 12. 7. 1924 - 30.10.2011 )

Nerad Jožka ( 4.3.1901 - ? ) 

Nesázal Josef (11.4.1884 -

Netopil Přemysl ( 16.3.1920 - ? )

Netušil Lubomír ( 24.2.1945 - 

Neumann Rudolf František ( 28.5.1892 - 

Neužil Karel ( 1919 - 2008 )

Nevrlá Emilie ( 15.7.1877 - ? )

Nikolovský Jiří ( 26.8.1921 -

Nolč Vojtěch ( 18.3.1912 - 27.3.1989 )

Novák Ada ( Adolf ) ( 12.2.1912 - 26.12.1990 )

Novák Jaroslav ( 16.2.1914 - 8.3.1984 )

Novák Josef ( 20. 3. 1888 - ? )

Novák Karel ( 23.7.1915 - ? )

Novák Ladislav ( 7. 10. 1865 - 16.1.1944 )

Novák Václav Vojtěch ( 19. 10. 1901 - 12.9.1969 )

Novák Vladimír ( 19. 2. 1898 - ? )

Nový Vilibald ( 21. 6. 1872 - 31.5.1903 )

Nowak Willi ( 3. 10. 1886 - 20.10.1977 )

Nowopacký Jan ( 14. 11. 1821 - 3.7.1908 )

 

O

Oberthor Karel ( 15.7.1921 - 30.6.1996 )

Oberthorová Popelková Zuzana ( 8.5.1949 -   

Obrovský Bohdan ( 11. 11. 1925 - 2002 )

Obrovský Jakub ( 23. 12. 1882 - 31.3.1949 )

Odráška Josef ( 27.5.1945 -

Odvárka Jan ( 15.1.1943 - 

Oliva Viktor ( 24. 4. 1861 - 5.4.1928 )

Olšák Jaroslav ( 13.4.1914 - 10.5.1995 )

Ondráček Raimund ( 11.6.1913 - 1.10.2011 )

Ondreička Karol ( 23.4.1944 - 2003 )

Ordelt Oldřich ( 14.4.1923 -

Orlik Emil ( 21.7.1870 - 28.9.1932 ) 

Orlík Jan ( 8.1.1920 - 7.3.1995 )

Otipka Jindřich ( 3. 4. 1921 - 8.4.1986 )

Ovčáček Eduard ( 5.3.1933 -

 

P

Panuška Jaroslav ( 3. 3. 1872 - 1.8.1958 )

Panuška Jaroslav ( 4. 11. 1898 - 3.3.1962 )

Panuška Vladislav ( 22. 5. 1902 - 9.6.1959 )

Passerová Marie ( 27. 9. 1903 - ? )

Pausinger Paula Helene ( 1871 - 1956 )

Pavlík Václav ( 29. 6. 1901 - 4.8.1966 )

Peca Josef ( 31. 10. 1923 - 1.11.1982 )

Pečinka František ( 27. 12. 1869 - 14.5.1917 )

Pelc Antonín ( 16. 1. 1895 - 24.3.1967 )

Pelíšek Alexander J. ( 18. 10. 1889 - 7.5.1919 )

Peroutka Bedřich ( 11. 4. 1880 - ? )

Pešek Viktor ( 23. 12. 1900 - 27.10.1986 )

Peters Otto ( 5.10.1882 - 1952 )

Petříček Adolf ( 23.6.1909 - ? )

Petříček Adolf ( 5.1.1883 - 8.12.1943 )

Piepenhagen August Bedřich ( 2. 8. 1791 - 27.9.1868 )

Piepenhagen Charlotta ( 1821 - 1902)

Piesen Robert ( 11. 8. 1921 - 20.1.1977 )

Pirner Maxmilian ( 13. 2. 1854 - 2.4.1924 )

Písecký (Liška) Josef ( 21. 2. 1878 - 14.4.1954 )

Pittermann Emil Artur ( 29. 8. 1885 -24.4.1936 )

Pitto Giuseppe ( 1857 - 1928 )

Plecháč Prosecký František ( 4.7.1903 - 1986 )

Plocek Vilém ( 25. 12. 1905 - 4.3.2001 )

Podešva František ( 2. 7. 1893 - 28.10.1979 )

Polata Karel ( 1932

Polonyi Karol ( 26.9.1894 -1946 )

Popelka Vojtěch Hynek ( 13. 12. 1888 - ? )

Porák Ladislav ( 2. 4. 1904 - ? )

Porš Gustav ( 2. 2. 1888 - 2.5.1955 )

Pospíšil Jan Bohumil ( 18. 7. 1898 - ? )

Preisler Jan ( 17. 2. 1872 - 27.4.1918 )

Preissig Vojtěch ( 31. 7. 1873 - 11.6.1944 )

Prinetti Constantino ( 1825 - 1855 )

Procházka Antonín ( 5. 6. 1882 - 9.6.1945 )

Procházka František X. ( 27. 11. 1746 - 15.4.1815 )

Procházka Jaro ( 22. 4. 1886 - 1949 )

Procházka Jindřich ( 6. 11. 1888 - 12.3.1969 )

Procházka Jiří ( 11. 12. 1919 - 1987 )

Procházka Josef ( 30. 1. 1909 - 1984 )

Procházková - Scheithauerová Linka ( 28. 1. 1884 - 21.10.1960 )

Průcha Otakar ( 13. 11. 1893 - 19.5.1965 )

Příhoda Václav ( 24. 4. 1888 - 17.6.1941 )

Puchold Rudolf ( 29. 5. 1881 - 30.12.1947 )

 

Q

Quarck Karl ( 8.8.1869 - 1950 )

 

R

Rabas Václav ( 13. 11. 1885 - 26.10.1954 )

Rada Vilém Emil ( 17. 11. 1901 - ? )

Rada Vlastimil ( 5. 4. 1895 - 22.12.1962 )

Radimský Václav ( 6. 10. 1867 - 31.1.1946 )

Ramberg Arthur Jiří ( 4.1.1819 - 5.2.1875 )

Randa Karel ( 15.9.1912 - 23.12.1970 )

Reiss Karel ( 11.3.1884 - ? )

Repin Ilich Yuri ( 1877 - 1954 )

Repin Ilja Jefimovič ( 5. 8. 1844 - 29.9.1930 )

Rérych Jaroslav ( 11.7.1888 - 13.10.1965)

Röhling Vladislav ( 23. 5. 1878 - ? )

Rolín Viktor ( 26. 12. 1887 - 31.7.1942 )

Romberg Michail Borisovič ( 18. 4. 1918 - 15.6.1982 )

Ronek Jaroslav ( 22. 5. 1892 - 1962 )

Ropek František ( 26.5.1901 - 15.7.1952 )

Rotrekl Teodor ( 1. 6. 1923 - 1.9.2004 )

 

Ř

Říhánek Dalibor ( 8. 3. 1946 - 

 

S

Sadovský František (1909 - 1992)

Satin Jožo ( 9.1.1913 - 29.3.1956 )

Satra August ( 30. 11. 1877 - 31.3.1909 )

Saudek Jan ( 13. 5. 1935 -

Sedláček Vojtěch ( 9. 9. 1892 - 3.2.1973 )

Seidl Jaromír ( 10. 12. 1893 - 1968 )

Sekora Ondřej ( 25. 9. 1899 - 4.7.1967 )

Schadt Karel ( 20. 11. 1888 - 19.6.1952 )

Schalek Malva ( 18. 2. 1882 - 1944 )

Schenk Jindřich ( 10. 5. 1892 - ? )

Schikaneder Jakub ( 1. 3. 1855 - 15.11.1924 )

Schleicher Carl ( 1830 - 1880 )

Schlosser Robert ( 21. 8. 1880 - 21.11.1943 )

Schneiderka Alois ( 24. 12. 1896 - 7.9.1958 )

Schönchen Leopold ( 1855 - 1935 )

Schovánek Emil ( 10. 9. 1885 - 11.7.1947 )

Schulz Carl Friedrich ( 1796 - 1866 )

Schusser Josef ( 10. 3. 1864 - 21.8.1941 )

Schuster Jan Rafael ( 24.10.1888 - 28.1.1981 )

Schwaiger Hanuš ( 28. 6. 1854 - 17.6.1912 )

Schwarz Jan ( 11. 2. 1880 - ? )

Siegert August Friedrich ( 1820 - 1883 )

Sigmund Karel Jan ( 7. 2. 1897 - 23.10.1959 )

Sigmund Zdeněk ( 29. 10. 1924 - 

Simon Jan ( 5. 1. 1883 - 11.4.1925 )

Sion Zbyšek ( 12. 4. 1938 - 

Skála František ( 27. 4. 1817 - ? )

Skála Karel V. ( 23. 10. 1908 - 20.8.2001 )

Skála Valentin ( 14. 2. 1843 - 11.2.1891 )

Skála Vít ( 18. 1. 1883 - 28.7.1967 )

Skramlík Jan ( 1. 7. 1860 - 6.9.1936 )

Skula M. František ( 24. 2. 1891 - ? )

Slabý František ( 15.4.1863 - 22.6.1919 )

Slavíček Antonín ( 16. 5. 1870 - 1.2.1910 )

Slavíček Jan ( 22. 1. 1900 - 5.4.1970 )

Směšný Barnet Josef Václav ( 3. 7. 1907 - 24.2.1990 )

Smetana Arnošt ( 26.11.1902 - ? )

Smetana Jan ( 3.10.1918 - 6.4.1998 )

Solovjev Arkadi ( 2. 10. 1902 - 1948 )

Sosnovskij Arsenij Petrovic ( 1895 - 1967 )

Souček Karel ( 1. 6. 1885 - ? )

Souček Karel ( 26. 9. 1915 - 26.11.1982 )

Souček Karel (11.4.1938 -

Souček Svatopluk (13.9.1902 - 21.8.1986)

Souček Václav (1887 - 19.10.1941) 

Soukup František ( 7. 2. 1879 - ? )

Soukup František Ladislav ( 19. 1. 1888 - 7.1.1954 )

Soukup Josef ( 28. 1. 1890 - 5.1.1970 )

Spáčil (Žeranovský) Jan ( 12. 1. 1892 - 28.2.1982 )

Spaun Paul von ( 1876 - 1932)

Stehlík Ctirad ( 10.5.1938 - 20.10.2004 )

Stehlík Jindřich ( 6. 12. 1905 - 9.8.1991 )

Stehlík Karel ( 21. 5. 1912 - 28.5.1985 )

Stěhule Karel ( 2. 5. 1889 - 15.9.1975 )

Stein Václav ( 17.10.1888 - ? )

Steinský František Antonín ( 16.1.1752 - 8.3.1816 )

Stepanov Aleksej Stepanovic ( 1858 - 1923 )

Stojanow C. Pjotr ( 1887 - 1957 )

Stretti Viktor ( 7. 4. 1878 - 5.3.1957 )

Stretti-Zamponi Jaromír ( 11. 6. 1882 - 29.12.1959 )

Strnad Josef ( 28. 2. 1889 - 24.3.1952 )

Stroeminger Vilem ( 1845 - 7.6.1901 )

Stroff Karel ( 28. 10. 1881 - 12.6.1929 )

Stříbrný Vladimír ( 7. 10. 1905 - 19.6.1970 )

Stuchlík Kamil ( 15. 11. 1863 - 2.12.1940 )

Sudek Josef ( 17. 3. 1896 - 15.9.1976 )

Sucharda Stanislav ( 12. 11. 1866 - 5.5.1916 )

Suchý Bohuslav ( 18.11.1907 - 8.4.1967 )

Svoboda Josef ( 24. 4. 1901 - ? )

Sychra Vladimír ( 28. 1. 1903 - 20.2.1963 )

Sýkora Gustav ( 10. 12. 1889 - 29.11.1966 )

Sylla Miroslav ( 15. 1. 1887 - 10.11.1979 )

Szabo Julius ( 8.6.1907 - 25.5.1972)

 

Š

Šafařík Jan ( 5. 1. 1886 - ? )

Šaroun

Šašek Miroslav ( 16. 11. 1916 - 1980 )

Šedivá Emanuela ( 1880 - ? )

Šedivý Josef Jan ( 14. 5. 1887 - 1956 )

Šetelík Jaroslav ( 10. 8. 1881 - 12.12.1955 )

Šíma Josef ( 19.3.1891 - 24.7.1971 )

Šimon František Tavík ( 13. 5. 1877 - 19.12.1942 )

Šimorda Alois ( 2. 2. 1887 - ? )

Šimůnek Jaroslav ( 14. 2. 1872 - 23.12.1939 )

Šimůnek Karel ( 31. 8. 1869 - 19.7.1942 )

Škrabánek František ( 7. 8. 1901 - 3.6.1974 )

Špála Václav ( 24. 8. 1885 - 12.5.1946 )

Špálová - Benešová Milada ( 30. 5. 1884 - 1.12.1963 )

Špillar Jaroslav ( 11.10.1869 - 30.11.1917 )

Špillar Karel ( 21. 11 .1871 - 7.4.1939 )

Šrámek Josef ( 6. 1. 1893 - 16.2.1971 )

Šrůtek Václav Alois ( 17. 11. 1912 - 19.6.2006 )

Štáfl Otakar ( 30. 12. 1884 - 14.2.1945 )

Štika Jaroslav ( 15. 8. 1906 - 9.3.1940 )

Štolovský Josef ( 2. 8. 1879 - 10.2.1936 )

Šustek Karel ( 18.3.1912 - ? )

Švabinský Max ( 17. 9. 1873 - 10.2.1962 )

Švanda Bohumil ( 1897 - ? )

Švarc Václav ( 15. 8. 1886 - 12.3.1956 )

 

T

Teige Karel ( 13. 12. 1900 - 1.10.1951 )

Teissig Karel ( 19.4.1925 - 1.10.2000 )

Thamm Walter ( 1885 - 1938 )

Ticha Hans ( 2. 9. 1940 -

Tichý František ( 22. 1. 1886 - 6.11.1961 )

Tichý František ( 24. 3. 1896 - 7.10.1961 )

Tittelbach Vojtěch ( 30. 7. 1900 - 16.9.1971 )

Toman Karel ( 1888 - ? )

Tomanová Matošková Emílie ( 23.1.1933 - 16.3.1994 ) 

Tomsa Karel ( 8. 8. 1869 - 31.3.1930 )

Tondl Karel ( 2.7.1893 - 3.2.1980 )

Totušková Jarmila ( 11.10.1937 -

Toyen ( Marie Čermínová ) ( 21. 9. 1902 - 9.11.1980 )

Trampota Jan ( 21. 5. 1889 - 19.10.1942 )

Trampota Vratislav ( 11. 6. 1921 - 25.1.1979 )

Trnka Jiří ( 24. 2. 1912 - 30.12.1969 )

Trojan Jaromír ( 5.6.1922 - 10.6.2002 )

Trunečka Prostějovský Evžen ( 3.2.1907 - ? )

Truppe Karl ( 9.2.1887 - 22.2.1959 )

Turek Václav ( 2.7.1924 - 29.1.1988 ) 

Tužínský Alois ( 24. 7. 1907 - ? )

Tylich Jaroslav ( 24.2.1927 - 

Týma Vlastimil ( 1930 -

 

U

Uher Karel ( 9. 2. 1891 - ? )

Uherek Richard ( 27.4.1900 - 31.3.1974 )

Ullman Josef ( 13. 6. 1870 - 31.5.1922 )

Ullmannová-Rotkyová Marie ( 6. 4. 1839 - ? )

Ulrich Antonín ( 6.5.1913 - 22.3.1997 )

Ulšmíd Václav František ( 30. 4. 1903 - ? )

Umlaufová Olga ( 9.7.1930 - 

Unbereit Paul ( 1884 - 1937 )

Úprka František ( 24. 2. 1868 - 8.9.1929 )

Uprka Joža ( 26. 10. 1861 - 12.1.1940 )

Urban Jan ( 3. 8. 1874 - 30.12.1921 )

Urbánek Karel ( 19.1.1924 - 

Uzlová Milča ( 16.9.1883 - ? )

 

V

Vacátko Ludvík ( 19. 8. 1873 - 26.11.1956 )

Vácha Rudolf ( 19. 6. 1860 - 10.2.1939 )

Váchal Josef ( 23. 9. 1884 - 10.5.1969 )

Václavík Rudolf (20.1.1898 -

Vaic Josef ( 8.12.1884 - 15.5.1961 )

Vajce Stanislav ( 26. 4. 1935 -

Valenta Bohuslav ( 22. 5. 1930 - 16.10.2003 )

Valter Karel ( 17. 2. 1909 - 17.11.2006 )

Vejrych Rudolf ( 18. 1. 1882 - 18.2.1939 )

Velčovský Josef ( 7. 10. 1945 -

Velenovský Josef ( 3. 3. 1887 - ? )

Veris ( Zamazal ) Jaroslav ( 10. 7. 1900 - 28.10.1983 )

Věšín Jaroslav ( 23. 5. 1859 - 8.5.1915 )

Vlach František ( 10.10.1941 -

Vlček Jindra ( 5. 9. 1885 - 22.3.1968 )

Vlk Ferdinand ( 13. 11. 1899 - ? )

Vodák František ( 1891 - 1961 )

Vojáček František ( 18. 9. 1893 - 29.3.1942 )

Volejníček Antonín Jan ( 14.10.1896 -

Votlučka Karel ( 1. 10. 1896 - 2.6.1963 )

Vožniak Jaroslav ( 26. 4. 1933 - 12.5.2005 )

Vraný Alois Vladislav ( 27.11.1851 - 30.9.1907 )

Vrbová - Kotrbová Vilma ( 14. 10. 1905 - 22.12.1993 )

Vúkovič Svetislav ( 9. 5. 1901 - ? )

 

W

Wachsmann Bedřich ( 8.9.1871 - 29.1.1944 )

Walla Jindřich ( 21.1.1954 - 

Waldhauser Antonín ( 17. 3. 1835 - 30.10.1913 )

Wänke Emil ( 13.2.1901 - ? )

Warausová Vilma ( 1889 - 1975 )

Weidlich Evžen ( 10.1.1916 - 20.9.1983 )

Weran Karel ( 1887 - ? )

Werner Adolf ( 8. 6. 1862 - 19.12.1916 )

Werner Reinhold (1864 - 1939)

Wierer Alois ( 2. 1. 1878 - 1963 )

Wiesner Adolf ( 31. 3. 1871 - 18.9.1942 )

Wiesner Richard ( 6. 7. 1900 - 6.11.1972 )

Wiesnerová Helena ( 30. 7. 1878 - ? )

Wíšo Jaromír ( 11.1.1909 - 26.4.1992 )

Wolf Jan ( 21.6.1941 - 

 

Z

Zafaurek Gustav ( 1841 - 1908 )

Zahel Adolf A. ( 18. 5. 1888 - 29.12.1958 )

Zahrádka Karel ( 17. 2. 1878 - ? )

Zápeca Karel ( 21.7.1893 - 20.9.1975 )

Zavistovský Michal Petrovič ( 30. 9. 1897 - 1.3.1931 )

Zet Martin ( 11.9.1959 -

Zezula Oldřich ( 24. 5. 1907 - 29.6.1980 )

Zezulová Bízková Helena ( 11.9.1902 - 1980 )

Zikmund František ( 29. 6. 1893 - 4.9.1955 )

Zrzavý Jan ( 5. 11. 1890 - 12.10.1977 )

Zych Miroslav ( 26.9.1913 - 21.8.1953 )

 

Ž

Žabokrtský ( ? - ? )

Žádník Karel ( 18. 7. 1847 - 26.12.1923 )

Žáková Štrupová Světla ( 19.1.1924 - 16.8.1978 )

Ženatá Albrechtová Kamila ( 26.12.1953 -

Ženíšek Bedřich ( 6. 6. 1872 - 15.5.1930 )

Ženíšek František ( 25. 5. 1849 - 15.11.1916 )

Ženíšek Josef ( 4. 9. 1885 - 29.11.1944 )

Židlický Jiří ( 27.5.1895 - 7.10.1950 )

 

 

 

 

Vykupujeme také obrazy slovenských malířů, zde najdete seznam pouze některých z nich:

 

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení