Výkup obrazů slovenští malíři

 

 

V případě, že máte zájem o vykoupení obrazu či obrazů zašlete nám e-mail na adresu 1jab@seznam.cz do předmětu prosím uveďte výkup obrazů.
 

 

V příloze nám prosím zašlete dostatek fotografií, ke každému obrazu pošlete minimálně

 

fotku přední strany obrazu
samostatnou fotku signatury (podpisu)
fotku zadní strany obrazu


 

fotky by neměly být rozmazané, měly by být pokud možno ve slušném rozlišení.
 

Do textu e-mailu uveďte rozměry obrazu, autora obrazu - pokud je Vám znám, případně nějaké další informace (například původ, stáří apod.), dále prosím uveďte kde se obrazy nacházejí z důvodu případné prohlídky a samotného výkupu obrazů.

 

Výkupní cena obrazu či obrazů


Výkupní cena se řídí aktuální tržní cenou obrazů, poptávkou klientů, počtem jednotlivých autorů, motivů v naší galerii a dalšimi důležitými aspekty. Snažíme se Vám vždy nabídnout maximální možnou výkupní cenu. Jsme toho názoru, že každý obraz má svého kupce, při ocenění obrazu však vezměte prosím v úvahu, že některé obrazy se prodávají běžně roky či desetiletí. Obrazy prodáváme pomocí mnoha různých kanálů. Za propagaci při prodeji obrazů vynakládáme každý měsíc velké množství finančních prostředků. Pokud máme o nabízený obraz zájem, sdělíme Vám cenu, kterou jsme ochotni zaplatit za Váš obraz či obrazy. Dále je již jen na Vás, zda naši nabídku akceptujete.

 

Vykupujeme i celé pozůstalosti obrazů, v takovém případě nás kontaktujte taktéž na výše uvedený e-mail do předmětu prosím uveďte výkup pozůstalosti, do textu e-mailu uveďte přibližný počet obrazů a pošlete nám v příloze alespoň nějaké fotografie, případně nějaké další informace (například původ, stáří apod.), dále prosím uveďte kde se pozůstalost nachází z důvodu případné prohlídky a samotného výkupu obrazů.

 

Zaslané fotogfafie:


Zájemce o prodej obrazu či obrazů souhlasí, jako osoba oprávněná udělit takový souhlas, aby Jan Bohuněk, IČO: 63580403, se sídlem U Mlýna 92, 250 82 Horoušany, zapsaný v živnostenském rejstříku, vykonával svým jménem a na svůj účet v časově, množstevně a územně neomezeném rozsahu majetková práva k zaslaným obrazovým snímkům (fotografiím) uměleckých děl, které zájemce vytvořil nebo nechal vytvořit, a předal Janu Bohuňkovi za účelem zjištění zájmu Jana Bohuňka o nákup jimi zaznamenaných uměleckých děl, a po dohodě i za účelem následného prodeje těchto uměleckých děl, a zejména svoluje ke všem způsobům užití těchto obrazových snímků včetně jejich vystavování, rozmnožování, rozšiřování včetně sdělování veřejnosti, půjčování a pronájmu, úpravám, zpracování, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, užití pro komerční účely a k užití bez uvádění autorství. Licence se poskytuje jako nevýhradní a bezúplatná. Jan Bohuněk není povinen poskytnutou licenci využít. Jan Bohuněk je oprávněn práva vyplývající z licence, zcela nebo zčásti poskytnout třetím osobám, a to i opakovaně, nebo tuto licenci třetím osobám zcela nebo zčásti postoupit. 

 

 

 

Vykupujeme také obrazy slovenských malířů či grafiků, zde uvádíme seznam pouze některých z nich:

 

 

A

Albich Milan ( 9.6.1925 - 26.12.2000 )

Alexy Janko ( 25.1.1894 - 22.9.1970 )

Angyal Gejza ( 24.12.1888 - 23.9.1956 )

Angyal Vojtech ( 17.12.1847 - 9.1.1928 )

Apfel Otto ( 27.9.1906 -

Augustovič Peter ( 2.8.1959 -

 

B

Bačík Emil ( 4.5.1929 - 1999 )

Baláž Dušan ( 7.2.1950

Baľko Stanislav ( 29.9.1943 -

Balogh Július ( 5.5.1921 -

Baránek Alois (Lojza) ( 6.2.1932 -

Barták Miroslav ( 6.6.1938 -

Bartek Julius ( 19.6.1930 - 23. 9. 2004 )

Bartošíková Oľga ( 18.8.1922 -

Bauernfreund Jakub ( 25.10.1904 - 8.11.1976 )

Bazovský Miloš Alexander ( 11.1.1899 - 15.12.1968 )

Bednár Štefan ( 15.5.1909 - 15.1.1976 )

Bednárik (Ľudovít) Leo ( 9.7.1938 -

Belányi Viktor ( 5.10.1877 - 7.5.1955 )

Bellušová Habererová Elena ( 8.8.1908 - 14.11.1998 )

Benca Adolf ( 16.5.1959 -

Benca Igor ( 11.10.1958 -

Bendík Jozef ( 14.2.1903 - 23.3.1989 )

Benka Ján (

Benka Martin ( 21.9.1888 - 28.6.1971 )

Berecz Ladislav ( 1.10.1910 - 25.1.1972 )

Berkes Antal ( 28. 3. 1874 - ?.11.1938 )

Bérová Šimíková Julie ( 8.5.1911 - 10.6.2012 )

Bokšay Jozef (Josip Josipovič) ( 2.10.1891 -

Boleradszký Beno ( 1885 - 1957 )

Borecký Vojtech Adalbert ( 14.11.1910 - 12.6.1990 )

Boríková Jančovičová Lýdia ( 2.5.1950 -

Boroš Miroslav ( 27.10.1959 -

Braunová Irena ( 27.8.1927 -

Brehovszký Vladimír ( 26.9.1925 - 28.1.1976 )

Brogyányi Daniel ( 14.8.1958 -

Broniševský Vladimír ( 30.11.1953 -

Brun Róbert ( 2.11.1948 -

Brunovský Albín ( 25.12.1935 - 20.1.1997 )

Brunovský Daniel ( 2.7.1959 -

Bubák Jozef ( 23.4.1950 - 12. 2. 2013 )

Bubán Stanislav ( 5.5.1961 -

Bubán Štefan ( 29.7.1932 -

Bugan Alexander ( 15.12.1952 -

Bugáň Zdeněk ( 24.4.1957 -

 

C

Cpin Štefan ( 11.9.1919 - 2.9.1971 )

Cserna Karoly ( 1867 - 1944 )

Csordák Ľudevít ( 4.2.1864 - 28.6.1937 )

Cvacho Igor ( 17.10.1961 -

 

Č

Čabala Michal ( 4.2.1941 -

Čaplovič Pavol ( 1931 -

Čemický Ladislav (Laco) ( 24.3.1909 - 6.1.2000 )

Čepiššák Hubert ( 3.11.1946 -

Čičvák Michal ( 20.5.1955 - 12.1.2010 )

Čunderlík Marián ( 31.1.1926 - 1.10.1983 )

 

D

Daňo Juraj ( 9.1.1920 - 10.2. 2007 )

Daučíková Anna ( 18.8.1950 -

Djuračka Anton ( 22.2.1904 - 3.11.1971 )

Djuračka Martin ( 16.10.1946 -

Doboš Andrej ( 4.11.1911 - 31.8.1997 )

Dubay Orest ( 15.8.1919 - 2.10. 2005 )

Dúdor Štefan ( 11.11.1949 - 23.6.1987 )

Dusík Jozef ( 12.6.1948 -

Dusík Stano ( 6.6.1946 -

 

E

Erazim Milan (  8.3.1946 -

Erdélyi Ferencz ( 1901 - 1959 )

Erdélyi Jan ( 25.2.1902 -

Erdélyi Vojtěch ( 25.5.1891 - 1955 )

 

F

Fabini Jozef ( 10.10.1908 - 2.12.1984 )

Feďkovič Nikolaj ( 13.5.1945 -

Feld Ľudovít ( 19.3.1904 - 18.5.1991 )

Felix Karol ( 26.7.1961 -

Filep Štefan ( 10.11.1954 -

Flaché Július ( 7.11.1892 - 18.9.1967 )

Fulla Ľudovít ( 27.2.1902 - 21.4.1980 )

 

G

Galanda Mikuláš ( 4.5.1895 - 5.6.1938 )

Gandl Ladislav ( 8.12.1919 - 29.12.1992 )

Gandlová Kveta ( 27.5.1926 - 20.3.2004 )

Garaiová Jozefina F. ( 30.3.1948 -

Gažovič Vladimír ( 9.11.1939 -

Grečner Dušan ( 21.8.1944 -

Gregorová Tomčíková Anna ( 6.5.1952 -

Greinerová Sibylla ( 27.9.1919 - 18.10.2008 )

Grotkovský Ján (  24.1.1902 - 3.6.1901 )

Gruber Ivan ( 9.7.1929 -

Gruberová Johanidesová  Oľga ( 23.4.1942 -

Grygar Milan ( 24.10.1926 -

Guderna Ladislav ( 1.6.1921 - 6.10.1999 )

Guderna Martin ( 14.7.1956 -

Gulyásová Miriam ( 15.12.1969 -

Gwerk Edmund ( 15.2.1895 - 4.12.1956 )

 

H

Hák Jan ( 7.1.1912 - 1991 )

Hála Jan Mikuláš ( 21.8.1937 -

Halász Hradil Elemír ( 18.4.1873 - 9.12.1948 )

Hanák Ján ( 17.2.1931 - 29.8.2015 )

Haščič Marcel ( 15.4.1954 -

Havrilla Vladimír (Vlado) ( 13.5.1943 -

Hercík Karel (Karol) ( 12.2.1954 -

Hložník Ferdinand ( 18.11.1921 - 27.2.2006 )

Hložník Vincent ( 22.10.1919 - 10.12.1997 )

Hložníková Sylva (Silvia) ( 5.9.1950 -

Hoffmeisterová Xénie ( 13.6.1958 -

Hoffstädter Bedrich ( 15.11.1910 - 10.8.1954 )

Hornáček Viliam ( 1.11.1950 -

Horný Stanislav ( 13.11.1952 -

Horváth Jozef ( 18.4.1940 -

 

CH

Choma Pavol ( 18.5.1950 -

Chrenko Viktor ( 13.11.1921 - 6.11.2010 )

Chrenková Hofmanová Ľudmila ( 7.4.1940 -

Chrenková Paula ( 19.7.1976 -

Chrien Eugen ( 8.11.1896 - 26.3.1956 )

Chury Maroš ( 5.11.1967 -

 

I

Ilečko Ľudevít ( 14.10.1910 - 1981 )

Ivan Ondrej ( 24.2.1926 -

 

J

Jackanič Jozef ( 10.7.1955 -

Jakabčic Michal ( 14.9.1930 - 29.10.2001 )

Jančovičová Andrea ( 12.05.1982 -

Jančovičová Boríková Lýdia ( 2.5.1950 -

Jankovičová Rappensbergerová Naďa ( 24.1.1936 -

Jančovič Róbert ( 29.1.1958 -

Jankovič Jozef ( 8.11.1937 -

Jasusch Anton ( 25.4.1882 - 3.7.1965 )

Johanides Milan ( 25.11.1946 -

Johanidesová Gruberová Oľga ( 23.4.1942 -

Jordán Mikuláš ( 7.6.1892 - 16.4.1977 )

Jurašek Kamil ( 20.9.1977 -

 

K

Kádár Béla ( 14.6.1877 - 22.1.1956 )

Kajlich Aurel ( 28.11.1901 - 9.10.1973 )

Kállay Dušan ( 19.6.1948 -

Karaman Milan ( 27.1.1950 -

Kasriel Herman ( 22.3.1904 - 1934 )

Kelemen Ján ( 7.7.1957 -

Kellenberger Ľubomír ( 23.11.1921 - 13.4.1971 )

Kellenberger Martin  ( 11.10.1957 -

Kern Hermann Armin ( 14.3.1838 - 18.1.1912 )

Kern Michal ( 1.5.1938 - 1.10.1994 )

Kern Peter Július ( 31.1.1881 - 25.3.1963 )

Klemens Jozef Božetěch (  8.3.1817 - 17.1.1883 )

Klimo Alojz ( 8.3.1922 -  12.10.2000 )

Kľúčik Peter ( 16.3.1953 -

Knap Miroslav ( 17.5.1973 -

Kocák Peter ( 15.7.1961 -

Kočíková Mária ( 18.3.1963 -

Kochan Dušan ( 1.12.1958 -

Kolenčík Vojtech ( 17.7.1955 - 

Kolenčíková Tamara ( 24.6.1955 -

Kollár Jozef ( 8.3.1899 - 21.10.1982 )

Koller Július ( 28.5.1939 - 17.8.2007 )

Komáček Marián ( 11.12.1959 -

Kompánek Vladimír ( 28.10.1927 - 20.1.2011 )

Končeková Eva ( 16.3.1947 -

Kováčik Ivan ( 14.8.1959 -

Kráľ Fero ( 15.05.1919 - 18.11.2008 )

Kresila Juraj ( 13.4.1932 - 22.3.2007 )

Krivoš Rudolf ( 16.11.1933 - 

Krnáč Dušan ( 4.4.1954 -

Kudlák Ľudovít ( 14.3.1890 - 15.1.1960 )

Kudzia Miroslav ( 7.1.1962 -

Kuľhavý Záboj Bohuš (Bohuslav) ( 9.2.1937 -

Kuska Jozef ( 2.9.1901 - 

 

L

Ladvenica Ján ( 18.7.1898 - 31.5.1947 )

Laluha Milan ( 11.11.1930 - 10.11.2013 )

Lazinovská Elena ( 31.12.1902 - 25.9.2000 )

Lehotský Eugen ( 3.8.1909 - 14.11.1970 )

Lehotský Karol Miloslav ( 16.11.1879 - 4.3.1929 )

Lešková - Bubánová Lena ( 15.7.1963 -

Libay Karel Ludovít ( 13.5.1816 - 16.1.1888 )

 

M

Majerník Cyprián ( 24.11.1909 - 4.7.1945 )

Majoroši Ladislav ( 1.5.1951 -

Makara Štefan ( 10.10.1925 - 16.2.2005 )

Mallý Gustáv ( 21.5.1879 - 3.8.1952 )

Matejka Peter ( 26.6.1913 - 10.2.1972 )

Mednyánszky Ladislav (Ladislav Medňanský) ( 23.4.1852 - 17.4.1919 )

Medvecká Mária ( 11.10.1914 - 23.4.1987 )

Michalič Pavol (Palo) ( 14.8.1962 -

Miňová Elena ( 16.7.1959 -

Mitrovský Milan Thomka ( 1.7.1875 - 30.10.1943 )

Mlynárčik Alex ( 14.10.1934 -

Molnár Karol ( 5.1.1903 - 15.4.1981 )

Mousson Theodor Josef ( 15.12.1887 -  6.11.1946 )

Mrázová Lea ( 8.11.1906 - 1995 )

Mudroch Ján ( 28.3.1909 - 4.2.1968 )

Mudroch Marián ( 25.6.1945 -

 

N

Nemčík Július ( 12.11.1909 - 7.1.1986 )

Nemes Endre ( 10.11.1909 - 22.9.1985 )

Nevan Eugen ( 18.1.1914 - 15.10.1967 )

Novák Rostislav ( 27.11.1942 -

 

O

Ondreička Boris ( 6.9.1969 -

Ondreička Karol ( 23.4.1944 - 10.11.2003 )

Ondreička Peter ( 18.4.1947 - 16.10.1990 )

Oravec Imrich , Emerich Oravecz ( 15.12.1894 - 22.12.1971 )

Oravec Juraj ( 8.10.1956 -

Oravec Marián (Maroš) ( 22.11.1958 -

Oravec Samo ( 27.9.1894 - 16.1.1955 )

Oravec Štefan ( 11.9.1937 -

Oravec Vavro ( 22.6.1915 - 2007 )

 

P

Paštéka Milan ( 20.5.1931 - 23.9.1998 )

Paulovičová Barbora ( 3.7.1983 -

Petríková Daniela ( 27.1.1964 -

Petrova Júlia ( 1984 -

Piačka Igor ( 8.10.1962 -

Pick Morino Eduard ( 13.3.1877 - 5.9.1958 )

Plekanec Belanský Imrich ( 7. 11. 1908 - 23. 9. 1964 )

Podolay František Viktor ( 27.5.1905 - 13.2.1958 )

Podžuban Milan ( 3.9.1960 -

Polakovič Dušan ( 1.10.1950 -

Polakovič Imrich ( 19.9.1923 -

Polkoráb Štefan ( 2.9.1896 - 14.10.1951)

Pollág Peter ( 19.2.1958 -

Polónyi Karol ( 26.9.1894 - 26.8.1946 )

Popovič Vladimír ( 27.11.1939 -

Prukner Štefan ( 28.10.1931 - 24.5.2011 )

 

R

Rákosi (Rákossi) Ernest , Mazurák pův. jm. ( 16.5.1881 - 15.6.1973 )

Rappensbergerová Jankovičová Naďa ( 24.1.1936 -

Reichentál František ( 6.5.1895 - 2.4.1971 )

Rogovský Mikuláš ( 17.12.1923 - 21.4.2002 )

Rombauer Ján ( 28.5.1782 - 12.12.1849 )

Rónai Peter ( 6.7.1953 -

Ronaiová Veronika ( 25.5.1951 -

Rosová Viera ( 12.6.1951 -

Rumanský Igor ( 13.3.1946 - 10.8.2006 )

 

S

Sadloň Josef ( 9.8.1928 -

Salvendyová Frieda ( 4.1.1887 - 1968 )

Sapara Juraj ( 10.5.1947 -

Satin Jozef ( Jožko ) ( 9.1.1913 - 29.3.1956 )

Sedlák Emil ( 5.4.1938 -

Sedláková Vojtová Věra ( 8.4.1935 -

Seliga Vojtech ( 24.6.1913 - 14.11.2004 )

Schroedhein Josef ( 10.9.1899 -

Siranko Mikuláš ( 11.12.1926 -

Skutecký Dominik ( 14.2.1849 - 13.3.1921 )

Slamka Ĺudovít ( 25.8.1906 - 1969 )

Smetanová Jendrejáková Katarína ( 13.3.1964 -

Sokol Koloman ( 12.12.1902 - 12.1.2003 )

Sovánka Karol ( 7.3.1883 Uhrovec - 4.5.1961 )

Spannerová Nemčíková Edita ( 7.6.1919 - 24.11.1990 )

Spíro Dezider ( 27.3.1904 - 23.4.1971 )

Srvátka Dušan ( 21.8.1946 -

Stadler Antal ( 1828 - 23.3.1872 )

Stanislavová Riháková Irena ( 19.12.1949 -

Steklý Josef ( 4.4.1939 - 25.7.1995 )

Stonner (Štonner) Gustav ( 16.6.1893 - ? )

Struhár Alojz ( 29.4.1892 - 4.5.1968 )

Studený František ( 2.7.1911 - 22.12.1980 )

Szabó Alexander ( 19.12.1921 - 1997 )

Szabo Josef ( 25.3.1950 -

Szabó Július ( 8.6.1907 - 25.5.1972 )

Szabová Katarína ( 25.6.1953 -

 

Š

Šalko Stanislav ( 23.1.1959 -

Šimerová Martinčeková Ester ( 23.1.1909 - 7.8.2005 )

Šimkuľáková Otília ( 27.11.1976 - 

Šípka Ján ( 3.1.1929 - 27.8.1999 )

Škatulár Juraj ( 12.3.1932 - 9.11.1997 )

Škovran Ladislav ( 1956 -

Špeník Miron ( 6.10.1959 -

Štanclová Kallayová Kamila ( 26.3.1945 -

Šťastný Ctibor ( 18.10.1884 - 5.12.1962 )

Štetka Július ( 29.8.1855 - 14.10.1925 )

Šturdík Jozef ( 13.3.1920 - 14.11.1992 )

Šturdík Sergej ( 9.11.1958 -

 

T

Tichý Koloman ( 31.10.1888 - 22.10.1963 )

Tillner Michal ( 25.5.1895 - 18.2.1975 )

Topoľský Dušan ( 31.10.1935 - 28.2.2011 )

Treciak Peter ( 1963 -

Trizuljak Marek ( 7.6.1953 -

Trizuljaková Eva ( 25.9.1926 -

Tvrdoň Martin ( 12.3.1914 - 1.9.1996 )

 

V

Vaníček Ľudovít ( 5. 7. 1894 - 21. 2. 1960 )

Vavrová Katarína ( 23.8.1964 -

Vestenický Vladimír ( 14.12.1919 - 20.2.1979 )

Vojta Zdeněk ( 1.3.1932 - 14.3.1997 )

Vološčuková Edita ( 27.5.1951 -

Vychlopen Ivan ( 2.5.1941 - 1998 )

Vychodil Ladislav ( 28.2.1920 - 20.8.2005 )

Vysočan Imrich ( 23.9.1924 - 9.11.1994 )

Vystrčil Otakar ( 6.7.1935 -

 

W

Wagner Ladislav Maria ( 27.6.1945 -

Weiner-Kráľ Imro (Imrich) ( 26.10.1901 - 11.8.1978 )

 

Z

Zavarská Katarína ( 28.8.1948 - 8.10.1999 )

Zbojan Martin ( 7.2.1960 -

Zdvíhal Ladislav ( 24.11.1913 - 30.3.1997 )

Zimka Ondrej ( 29.11.1937 -

Zozuľák Ladislav ( 18.11.1942 - 6.5.2006 )

Zmeták Ernest ( 12.1.1919 - 13.5.2004 )

Zmetáková Uľjana ( 1.3.1951 -

 

Ž

Ždiňáková Nadežda ( 16.6.1952 - 13.5.2015 )

Želibský Ján ( 24.11.1907 - 13.11.1997 )

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení