Odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem

 

 

(pro zboží koupené prostřednictvím internetového obchodu www.prodej-obrazy.eu podle Obchodních podmínek pro prodej zboží na internetu)

 

 


Jan Bohuněk
U mlýna 92
250 82 Horoušany
1jab@seznam.cz

 

 


V …………............….., dne ……………..

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Oznamuji, že jako kupující spotřebitel odstupuji podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
........................................................,
........................................................ (doplnit název zboží),
které jsem objednal/a dne ........................................................, a
převzal/a dne ........................................................ (doplňte alespoň jeden z údajů).

 

 

Objednávka výše uvedeného zboží je vedena pod č. ........................................................ (uvedením čísla objednávky usnadníte identifikaci kupní smlouvy a vyřízení věci; neuvedením čísla objednávky nebudou Vaše práva zkrácena).

 

 

Dále uvádím ........................................................ (pokud chcete, využijte tento prostor pro Vaše vyjádření např. ohledně důvodů pro odstoupení od kupní smlouvy nebo pro sdělení čísla účtu, včetně bankovního ústavu, pro vrácení peněžních prostředků, pokud Vám mají být vráceny na bankovní účet; nevyužitím tohoto prostoru nebudou Vaše práva zkrácena).

 

 

 


……………………………………………......................................
jméno a příjmení a adresa kupujícího spotřebitele (čitelně)
podpis kupujícího spotřebitele
 

Přihlášení