HRADIŠTĚ NA SÁZAVĚ - WÄNKE EMIL

HRADIŠTĚ NA SÁZAVĚ - WÄNKE EMIL

 

2496,70 Kč

2990 Kč Sleva 493,30 Kč

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Wänke Emil
( 13.2.1901 - ? )

Originální signovaný barevný lept na papíře - Hradiště na Sázavě. Signován vpravo dole - viz foto. Název díla vlevo dole - viz foto. Autorem je malíř a grafik Emil Wänke.

 

Hradiště

 

Hradiště, zvané též Lštění, vzniklo patrně již na přelomu 9. a 10. stol., pravděpodobně jako součást domény Zličanů a později Slavníkovců (existují ale i názory považující ho za jeden z opěrných bodů domény přemyslovské). V 11. stol. již každopádně bylo sídlem přemyslovské hradské správy (doložen zde dvorec hradského správce Mstiše). V roce 1055 zde byla Spitihněvem II. měsíc vězněna těhotná manželka pozdějšího krále Vratislava II. Marie, prý „nejkrásnější z žen″, s kterou zde bylo tak krutě nakládáno, že po propuštění cestou do Uher zemřela (v této souvislosti Kosmas zdůrazňuje mohutnost zdejšího opevnění - hradiště nazývá Lesczen). Zánik hradiště bývá kladen do 12. stol.

 

Kostel sv. Klimenta

 

Barokní stavba s dochovanými gotickými prvky (zazděný portál v severní stěně lodi, gotický sanktuář v apsidě). Kostel obklopuje hřbitov, na němž pohřben mimo jiné (při jižní zdi kostela) politik a lékař Eduard Grégr (+ 1907). Vstup na hřbitov zděnou bránou, datovanou 1731. Před vstupem kamenný křížek z roku 1923. Západně od kostela rozptylová loučka s pamětním kamenem.

Existence kostela prokazatelně souvisela již s hradištěm (nejen vzhledem k jeho poloze a starobylému zasvěcení; archeologicky doloženy pohřby z mladší doby hradištrní). Dnešní stavba je však pravděpodobně až gotická, v současné podobě z roku 1730 (přístavba věže, údajně i apsidy, nová okna...), nákladem majitele konopišťského panství Jana z Vrtby, jak připomíná nápis nad vstupním portálem. Ve 14. stol. byl kostel farní, fara se nazývá někdy Lessczen, jindy Hradissczko. 28. dubna 1970 udeřil do kostela kulový blesk a silně ho poškodil (opraven v letech 1972 - 73). V roce 1974, při opravě omítky po velkém krupobití, objeven zazděný gotický portál.

 

Rozměry včetně rámu 34 cm x 31 cm. Rám je zdobený, místy má otluky. Originální barevný lept na papíře. Obraz je zasklený. Celkový stav - viz foto.

 

Obraz je přibližně ze čtyřicátých let 20.tého století.

 

Bude šperkem ve Vaší sbírce a úžasnou dekorací Vašich prostor.

 

Emil Wänke

 

* 13.2.1901 Praha

 

malíř, grafik

 

člen skupiny - Český fond výtvarných umění (ČFVU)

 

Studoval u profesora E. Dítěte na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a u prof. J. Loukoty, J. Obrovského, K. Krattnera, A. Brömseho, F. Thieleho na Akademii výtvarných umění v Praze. Věnoval se krajinomalbě, pragensiím a portrétní tvorbě. Nejvíce ho proslavily staropražské motivy provedené většinou technikou barevného leptu. V roce 1925 a 1937 vystavoval v Rubešově galerii v Praze, roku 1934 v Poličce, v roce 1934 a 1935 vystavoval s Bratrstvem výtvarného umění v Praze.

 

VÝTVARNÍK V DOKUMENTECH:

 

1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,
1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
2010, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž).

Dostupnost: Skladem - pouze dostupné obrazy

Alternativní produkty

Přihlášení