STREČNO - TAVÍK FRANTIŠEK ŠIMON

STREČNO - TAVÍK FRANTIŠEK ŠIMON

 

2790 Kč

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Tavík František Šimon
( 13.5.1877 - 19.12.1942 )

Originální signovaný lept - Strečno. Autorem je akademický malíř a grafik Tavík František Šimon. Signován vpravo dole - viz foto. Datován vlevo dole - viz foto. Autorské razítko uprostřed dole - viz foto.

 

Strečno

 


První doložené osídlení hradní skály je ještě o mnoho starší - archeolgické nálezy odtud pochází už z mladší doby kamenné (púchovská kultura). Hrad existuje od přelomu 13. a 14. století, první písemná zmínka pochází z roku 1321, výslovně se písemně uvádí v roce 1384 jako Strechyn. Chránil mýtnou silnici okolo Váhu.

 

Hrad Strečno po svém založení byl sídlem feudálního panství "pána Horních Uher", Matúše Čáka Trenčianského, o němž se mluvilo také jako o "pánovi Váhu a Tater". Od 15. století byl hrad majetkem uherských králů (resp. v držení královen Barbory a Alžběty). Po rodu Pongrácovců z Liptovského Mikuláše, kteří vlastnili Strečno v letech 1444-1469, se zde majitelé rychle střídají. Mezi vlastníky náležel Ján Korvín, Ján Zápolský, Derssewffyové či Vesselényiové a Löwenburgové, hrad byl postupně rozšířen a renesančně přestavěn.

 

Na konci 17. století poskytl ochranu povstaleckým Thökölyho vojákům. Proto jej císař Leopold I. nechal pobořit svým vojskem (bylo narušeno vnější opevnění a částečně i budovy). Od té doby hrad pouze chátral. Počátkem 90. let 20. století byla zahájena generální oprava.

 

Rozměry včetně rámu cca 21 cm x 16 cm. Grafika je adjustována do nového rámu. Lept či suchá jehla na papíře. Celkový stav - viz foto.

 

Obraz je z roku 1924.

 

Pokud chcete kvalitu budete spokojeni. Výborná investice. Bude úžasnou dekorací Vašich prostor.

 

Tavík František Šimon

 

* 13. 5. 1877, Železnice (Jičín)

 

† 19. 12. 1942, Praha

 

malíř, pedagog, grafik, ilustrátor, kurátor, výtvarný publicista

 

V letech 1894–1900 studoval na pražské akademii v ateliéru Maxmiliána Pirnera. V době studií navštívil Bosnu, Dalmácii a Černou Horu, kde vytvořil řadu krajinářských a figurálních studií. Roku 1902 cestoval po Itálii a téhož roku pobýval díky Hlávkovu stipendiu v Paříži. Po delším čase stráveném v rybářské vsi Onival v Normandii (kde se seznámil s Františkem Kupkou) cestoval přes Belgii do Londýna.

 

Po návratu působil v Čechách pouze do roku 1904, kdy se rozhodl pro delší pobyt v Paříži. Před první světovou válkou vystavoval s úspěchem v Londýně, Chicagu a New Yorku. Roku 1914 po vypuknutí války byl nucen k návratu do Prahy. Roku 1924 cestoval opět po Itálii a v roce 1926 absolvoval cestu kolem světa (Japonsko, Čína, Indie, Cejlon), kterou důkladně popsal v knize Listy z cesty kolem světa. Své poznatky z oblasti grafických technik publikoval v Příručce umělce–grafika (1921) a brožuře Dřevoryt (1927). Pravidelně přispíval do časopisu Hollar.

 

V roce 1928 byl jmenován profesorem na pražské akademii. Byl členem Akademie věd a umění, Kuratoria Moderní galerie, francouzskou vládou byl vyznamenán rytířským řádem čestné legie. Stal se spoluzakladatelem a prvním předsedou S.Č.U.G. Hollar, v letech 1898–1934 byl členem SVU Mánes a od roku 1910 také Royal Society of Printers and Etchers v Londýně.

Alternativní produkty

Přihlášení