ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ U LITOMĚŘIC - ŠRŮTEK VÁCLAV ALOIS

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ U LITOMĚŘIC - ŠRŮTEK VÁCLAV ALOIS

 

2990 Kč

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Šrůtek Václav Alois
( 17.11.1912 - 19.6.2006 )

 

Obraz - České Středohoří u Litoměřic. Autorem je kvalitní malíř a grafik Václav Alois Šrůtek. Signován vpravo dole - viz foto.

 

 

Litoměřice

 

Litoměřice náleží mezi nejstarší česká města. Vznik města ale předcházela existence raně středověkého přemyslovského správního hradu a jeho aglomerace. Toto hradiště se nalézalo na Dómském pahorku jihovýchodně od jádra středověkého města. Bylo rozděleno na vlastní hrad a předhradí, jehož část byla kolem roku 1057 vyhrazena pro kapitulu při kostele sv. Štěpána v místě, kde se nyní nachází barokní katedrála sv. Štěpána.

 

Vznik tohoto královského města spadá mezi roky 1219 a 1228. V letech 1257–1421 se ve městě nacházel křižovnický klášter. Královské město si od 13. do 17. století udrželo dominantní postavení mezi městy celé severní poloviny Čech. Důkazem je množství práv a privilegií, jimiž je různí čeští panovníci, včetně Karla IV., obdařili. Nejzávažnější bylo právo skladu a právo mílové, jimiž se mohlo pyšnit opravdu jen málo českých měst.

 

České středohoří

 

Rozlohou 1266 km², délkou přes 70 km a šířkou až 25 km patří České středohoří k menším orografickým celkům. Přesto je však nejmohutnějším projevem sopečné činnosti v Česku. České středohoří totiž vzniklo sopečnou činností. Podél řeky Ohře existoval Ohárecký rift, kterým se žhavé magma dostalo na povrch. V oblasti převažují čedičové horniny (73,6%), zbytek tvoří trachytické a v malé míře andezitické horniny. Územím prochází Litoměřický hlubinný zlom, který z geologického hlediska tvoří hranici mezi krušnohorskou a středočeskou oblastí.

 


Rozměry včetně rámu úctyhodných cca 87 cm x 47 cm. Rám je úzký, místy má otluky. Pastel na papíře či kartonu. Obraz je zasklený. Na krajích pasparty jsou stopy po vyschlé vodě, samotný obraz je v pořádku - viz foto. Celkový stav - viz foto.

 


Obraz je přibližně z let 1940-60.

 

 

Bude perfektní dekorací Vašich prostor.

 

 

Šrůtek Václav Alois

 


* 17.11.1912 Praha

 


+ 19.6.2006 Litoměřice

 


grafik, malíř

 

 

1931-1935 studoval na Vysoké škole architektury v Praze u prof. Oldřicha Blažíčka, u prof. Cyrila Boudy, Stejskala, následně 1936 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde získal doktorát.

 

Do Litoměřic se přestěhoval v roce 1945 a od té doby byl věrným malířem Českého středohoří. I ze studia na Přírodovědecké fakultě je patrný Šrůtkův kladný vztah ke krajině, kterou jako malíř zachycoval věrně realisticky. Realismus u něj byl přirozeností, jak sám říkával „tak to prostě cítím“. Krajiny a civilizační témata maloval ve všech ročních obdobích. Kromě krajin maloval i zátiší.

 

Člen skupin - 1936 Jednota umělců výtvarných, 1949 Svaz československých výtvarných umělců, 1972 Svaz českých výtvarných umělců (SČVU), 1992 Unie výtvarných umělců, Český fond výtvarných umění (ČFVU). Absolvoval ohromné množství výstav, jak autorských například ( 1942/11/16 - 1942/12/06 Václav Alois Šrůtek, Topičův salon (1937-1949), Praha, 1959/09/04 - 1959/11/01 V. A. Šrůtek, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 1970/12/10 - 1971/01/10 V. A. Šrůtek: Krajiny, Galerie Československý spisovatel, Praha, 1987/07/07 - 1987/08/02 Václav Alois Šrůtek: Obrazy a kresby, Galerie Václava Špály, Praha, 1987/10? Václav Alois Šrůtek: Obrazy a kresby, Výstavní síň výtvarného umění, Most atd., také hojně vystavoval na společných výstavách například ( 1938 Karel Liška, Václav Šrůtek, Rubešova galerie, Praha 2, 1943/05/25 - 1943/06/14 Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha, 1947/10/01 - 1947/11/02 Jednota umělců výtvarných: Členská výstava 1947, Výstavní pavilon na Příkopě, Praha atd. atd.

 

1982 Zasloužilý umělec.

 

VÝTVARNÍK V DOKUMENTECH:

 

1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

 

1985, Čubrda Zdeněk , Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem),

 

1988/05, Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha,

 

1988, Dolejš Jiří , Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem),

 

1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),

 

1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,

 

1999, Brožek Jaroslav , Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem),
 

2006, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006 (XVI. Šan - Šta),

Jméno autora: Šrůtek Václav Alois ( 17.11.1912 - 19.6.2006 )

Alternativní produkty

Přihlášení