U SUCHÝCH SKAL - JAŠEK FRANTIŠEK

U SUCHÝCH SKAL - JAŠEK FRANTIŠEK

 

4990 Kč

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Jašek František
( 14.10.1927 - 24.12.2004 )

 

Obraz - U Suchých skal. Signován a datován vpravo dole - viz foto. Autorem je ceněný a vyhledávaný malíř František Jašek.

 

 

Suché skály

 

Dříve se Suché skály jmenovaly Kantorovy varhany, dnes jsou též nazývány českými Dolomity. Kamenná kulisa je výsledkem posouvání zemských ker, kdy došlo k vyzdvižení spodní vrstvy pískovce a jeho pootočení kolmo k zemskému povrchu. Jedná se o unikátní geomorfologickou lokalitu, která u nás nemá obdoby. Suché skály jsou oblíbeným horolezeckým terénem. Člení se zhruba na 20 věží - Hlavní, Sokolí, a další. V roce 1965 byly Suché skály vyhlášeny národní přírodní památkou.

 

Pískovce, které se usadily v mořském prostředí jako první, tvoří skalní útvary, které můžeme sledovat podél lužické poruchy. Hřeben Suchých skal byl vlivem změn napětí na zlomu postupně vztyčen tak, že původně vodorovné vrstvy jsou téměř svislé. Typickým fenoménem Suchých skal jsou tektonická zrcadla, která vznikala na plochách, kde se po sobě smekaly sousední bloky. V místě menších pohybů se vytvořily křemenné žilky, které jsou odolnější a při zvětrávání vystupují nad povrch pískovce.

 

 

Rozměry včetně rámu cca 82 cm x 63 cm, rám je mohutný, zdobený, místy má otluky. Olej na kartonu. Celkový stav - viz foto.

 


Obraz byl namalován v roce 1988.


 

Pokud chcete kvalitu, budete spokojeni. Jedná se o kvalitní dílo vyhledávaného malíře, tedy o dobrou investici. Originalitu díla plně garantuji vrácením peněz.

 

 

FRANTIŠEK JAŠEK
 

narozen 14.10.1927

 

zemřel 24.12.2004
 

autodidakt, pracoval jako nástrojář v Tokozu - Žďár nad Sázavou, maloval zejména krajinu nebo vesnická stavení.

Jméno autora: Jašek František ( 14.10.1927 - 24.12.2004 )

Alternativní produkty

Přihlášení