HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT V ČECHÁCH - SLAVÍK JOŽKA

HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT V ČECHÁCH - SLAVÍK JOŽKA

 

3990 Kč

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Slavík Jožka

 

Obraz - Hrad a zámek Frýdlant v Čechách. Signován vlevo dole - viz foto. Autorem je malíř Jožka Slavík. Detailní, precizní styl malby. Zezadu obrazu je věnování od autora z roku 1965.

 

 

HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT V ČECHÁCH

 

Hrad byl zpřístupněn veřejnosti již před více jak dvě stovkami let. Původní hrad vznikl během 13. století a byl rozšířen ve století šestnáctém o renesanční zámek. V současnosti patří Frýdlant na první příčku v žebříčku mezi nejvýznamnějšími a také nejrozsáhlejšími památkami severních Čech. Středověký hrad a renesanční zámek se pne na šedesát metrů vysoké čedičové skále. Pod hradem plyne řeka Smědá, protékající Frýdlantem v Čechách. Státní hrad a zámek Frýdlant o dvou architektonických útvarech získal podobu mohutného hradního paláce za Biberštejnů, ve zvelebování místa pokračovali Redernové, kteří například nechali postavit zdejší kapli sv. Anny. Později zakoupil Frýdlant za 150 000 zlatých Albrecht z Valdštejna a ten se postaral, aby se značně hospodářsky vylepšil. O dalším velkém rozmachu svědčí i schopnost zásobování armády během třicetileté války.

 

Terra felix – tak se označovalo tehdy Frýdlantsko a v překladu šlo o pojmenování pro Šťastnou zemi. Bohužel, ani zdejší štěstí nevydrželo příliš dlouhou dobu a po zavraždění Albrechta z Valdštějna získali Frýdlant Gallasové, později Clam-Gallasové a od roku 1945 vše převzal stát, který je vlastníkem až do současnosti. 

 

 

Rozměry včetně rámu cca 43 cm x 31 cm. Rám je úzký, zdobený, místy má otluky - viz foto. Olej na překližce. Celkový stav - viz foto.


Obraz byl namalován s ohledem na věnování pravděpodobně v roce 1965 či dříve.


Pokud chcete kvalitu budete spokojeni. Bude perfektní dekorací Vašich prostor.

Jméno autora: Slavík Jožka

Přihlášení