PRAHA MALOSTRANSKÉ MOSTECKÉ VĚŽE - HORÁLEK BEDŘICH

PRAHA MALOSTRANSKÉ MOSTECKÉ VĚŽE - HORÁLEK BEDŘICH

 

2990 Kč

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Horálek Bedřich
( 4.3.1913 - 1981 )

 

 

Originální signovaná barevná litografie na papíře - Praha - Malostranské mostecké věže (Pragensia). Autorem je kvalitní grafik a malíř Bedřich Horálek. Signována - vpravo dole. Číslována 7/100 (nízký exemplář, tedy kvalitní) vlevo dole - viz foto.

 

 

Malostranské mostecké věže

Nižší, románská Juditina věž, nejvíce viditelný pozůstatek Juditina mostu, patří k nejstarším zachovalým stavbám v Praze. Má tři patra a je postavena z kvádříkového opukového zdiva. V roce 1591 dostala renesanční kabát – štíty po stranách jehlancovité střechy a sgrafitovou omítku. Její výška je od paty vchodu do vrcholu sedlové střechy 29, 3 m. Dnes je do věže přístup pouze domem čp. 56, který se k ní přimyká na východní straně. Národní nemovitá kulturní památka Juditina věž v sobě skrývá i unikátní památku románské Prahy. Opukový reliéf, představující částečná torza dvou osob v téměř životní velikosti. Jedná se o postavu sedící na trůně a v profilu klečícího mladíka.

K založení pravé, vyšší malostranské mostecké věže došlo 24. května 1464. Stalo se tak za vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Věž je vzácnou památkou pražské gotiky pohusitské. Svým vzhledem se snažila napodobit svoji staroměstskou kolegyni. Výklenky byly s největší pravděpodobností určené pro umístění soch stavebníků mostu, Karla IV., Václava IV. a stavebníka této věže, Jiřího z Poděbrad. Výška věže od paty vchodu po vrchol sedlové střechy je 43, 5 m. Na vyšší z věží vede 146 schodů, což je o deset více než na Staroměstskou mosteckou věž.

Brána mezi věžemi sestává ze dvou gotických rovnoběžných hrotitých arkád, které jsou na obvodu oblouků zdobené kraby a na vrcholec kytkami. Horní okraj je opatřen cimbuřím a plochy brány jsou zdobeny znaky. Na straně přivrácené k mostu jsou od leva doprava: lucemburský lev, český lev a moravská orlic. Pod nimi je dvakrát znak Starého Města pražského. Na druhé fasádě blíže k Malé Straně je mezi cimbuřím znak Vratislavska, český lev a znak Dolní Lužice. Pod nimi je pak znak Starého a Menšího Města pražského. Podle znaků, vyznačující rozsah moci českého krále, jak byla ustavena roku 1411, vznikla mostní brána pravděpodobně v tomto roce.

 

 

Rozměry včetně rámu cca 66 cm x 53 cm. Rám je zdobený, místy má otluky. Obraz je zasklený. Originální signovaná barevná litografie na papíře. Celkový stav - viz foto.


Obraz je odhadem z roku 1965-75.


Jedná se o vyhledávaného a ceněného malíře, tedy o dobrou investici, originalitu díla plně zaručuji vrácením peněz.


Bude perfektní dekorací Vašich prostor.

 

 

Horálek Bedřich

 

* 4.3.1913 Hradec Králové - 1981

 

Malíř, grafik.

Studoval na AVU v Praze u profesora Loukoty, M. Švabinského a O. Nejedlého s kterým později podnikl malířskou cestu do Jugoslávie.
Maloval krajinu, zátiší, portréty a kytice. Měl své letní sídlo na Sedlčansku nedaleko Prosenice.
Byl členem těchto skupin: Český fond výtvarných umění (ČFVÚ), Svaz českých výtvarných umělců (SČVU), Jednota umělců výtvarných.


VÝSTAVY:
 

Autorská

1947/11/14 - 1947/12/03 Bedřich Horálek: Krajiny, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949/10/04 - 1949/11/02 Bedřich Horálek: Obrazy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1973/09/20 - 1973/10/21 Bedřich Horálek, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/04/05 - 1976/05/31 Bedřich Horálek: Sedlčansko, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany (Příbram)
1978 - 1979 Bedřich Horálek: Obrazy, Středočeská galerie, Praha
1978/09 - 1978/10 Bedřich Horálek: Poetická Praha 5, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/05 - 1983/06 Bedřich Horálek: Obrazy ze Sedlčanska a okolí Smíchova, Galerie Československý spisovatel, Praha
1990/03/29 - 1990/04/29 Bedřich Horálek: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
 

Společná

1939/11/12 - 1939/12/15 Národ svým výtvarným umělcům, Praha , Praha
1940/04/06 - 1940/05/05 Jednota umělců výtvarných: 107. výroční řádná členská výstava, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1940/05 Mladí: Výstava obrazů a soch, Mansarda Melantricha, Praha
1940/10/16 - 1940/11/21 Jednota umělců výtvarných: 111. řádná členská podzimní výstava Náš venkov, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1940/12/01 - 1941/01/05 Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1941/11/15 - 1941/12/14 Jednota umělců výtvarných: 116. řádná členská podzimní výstava, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20 Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/05/09 - 1942/06/07 Jednota umělců výtvarných: 117. výstava Portrét, Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
1942/10/02 - 1942/11/01 Jednota umělců výtvarných: 119. členská výstava, Mánes, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28 Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/05/14 - 1943/06/14 Jednota umělců výtvarných: Zátiší / Stilleben, Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
1943/11/24 - 1943/12/27 Jednota umělců výtvarných: Členská výstava (druhý díl), Praha, Praha
1944/07/05 - 1944/09/03 Letní výstava Jednoty umělců výtvarných, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1945/11/10 - 1945/12/30 Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
1945/11/11 - 1945/12/02 Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/11/23 - 1947/01/05 Jednota umělců výtvarných: Členská výstava, Praha, Praha
1947/10/01 - 1947/11/02 Jednota umělců výtvarných: Členská výstava 1947, Výstavní pavilon na Příkopě, Praha
1948/06/25 - 1948/07/18 Poslední generace ze školy M. Švabinského, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1948/11/05 - 1949/01/02 50 let Jednoty umělců výtvarných (Díl II.), Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
1949/06/03 - 1949/06/30 Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949/12/02 - 1950/01/01 Umění do bytu pracujících, Galerie Práce, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08 Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/11 Dobrý originál do malého bytu, Galerie Československý spisovatel, Praha
1957/08/02 - 1957/09/16 Malá krajina, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1967/05 Obrazy, plastiky, grafika, Dům kultury a divadlo v Příbrami, Příbram (Příbram)
1967/07/20 - 1967/08/25 1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1968/01/04 - 1968/02/04 Kresba, grafika, drobná plastika, Galerie U Řečických, Praha
1969/09/23 - 1969/10/28 2. pražský salón (obrazů, soch a grafik), Dům U Hybernů, Praha
1971/03/21-1971/04/11 Výstava obrazů, plastik, grafiky, Dělnický dům v Kladně, Kladno (Kladno)
1972/04/27 - 1972/06/18 Mizející krajina očima pražských výtvarníků (výsledky úkolové akce ČFVU), Galerie U Řečických, Praha
1978/02 - 1978/05 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1978/07 - 1978/09 Současná česká krajinomalba a zátiší, Praha, Praha
1985/05 - 1985/10 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/09 - 1985/10 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/03/05 - 1987/04/12 Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07 Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
 

VÝTVARNÍK V DOKUMENTECH:


katalog autorský

1947, Krajiny Bedřicha Horálka,
1949, Bedřich Horálek,
1973, Bedřich Horálek,
1976, Bedřich Horálek: Sedlčansko,
1978, Bedřich Horálek: Poetická Praha 5,
1978 - 1979, Bedřich Horálek: Obrazy,
1983, Bedřich Horálek: Obrazy ze Sedlčanska a okolí Smíchova,
1990, Bedřich Horálek: Obrazy


katalog kolektivní

1940, Mladí (Výstava obrazů a soch),
1940, Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940,
1940, 107. výroční řádná členská výstava,
1940, Národ svým výtvarným umělcům,
1940, Jednota umělců výtvarných: 111. podzimní řádná členská výstava Náš venkov,
1941, Jednota umělců výtvarných: 116. podzimní řádná členská výstava,
1942, Národ svým výtvarným umělcům v Praze,
1942, 117. výstava Portret,
1942, Jednota umělců výtvarných: 119 Mitgliederausstellung / Členská výstava,
1943, Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst),
1943, Jednota umělců výtvarných: Členská výstava (druhý díl),
1943, Jednota umělců výtvarných: Zátiší / Stilleben,
1944, Katalog der Sommerausstellung / Katalog Letní výstavy,
1945, Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků),
1945, Výstava studentů výtvarníků,
1945, CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze,
1946, Jednota umělců výtvarných: Členská výstava,
1947, Členská výstava 1947,
1948, Poslední generace ze školy M. Švabinského,
1948, 50 let Jednoty umělců výtvarných (II. díl),
1949, Na prahu pětiletky s našimi malíři,
1949, Umění do bytu pracujících,
1949, Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění),
1950, Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny),
1957, Malá krajina,
1967, Obrazy, plastiky, grafika,
1967, I. pražský salon,
1968, Kresba, grafika, drobná plastika,
1969, 2. pražský salón,
1971, Výstava obrazů, plastik, grafiky,
1972, Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU),
1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
1978, Současná česká krajinomalba a zátiší,
1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
1987, Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců),
1988, Salón pražských výtvarných umělců ´88,

pozvánka autorská


1947, Bedřich Horálek: Krajiny,
1949, Bedřich Horálek: Obrazy,

podřazený dokument


1947, Hlaváček Luboš , Krajiny Bedřicha Horálka, Krajiny Bedřicha Horálka, ?, ?, 1947,0-0 (nestránkováno)
1949, Rouček Rudolf , Práce malíře Bedřicha Horálka je již známá. (...), Bedřich Horálek, ?, ?,
1949,0-0 (nestránkováno)
1978, ? Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2,2,1978,? (nestránkováno, kulér)

parte


1989, Bedřich Horálek (akademický malíř),

pozvánka kolektivní

 

1948, Poslední generace ze školy M. Švabinského,
1949, Na prahu pětiletky s našimi malíři,

seznam výtvarných umělců

 

1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník


1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců,
1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), (dodatek)
1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
1999, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H)

Jméno autora: Horálek Bedřich ( 4.3.1913 - 1981 )
Typ: Pragensia, Praha

Alternativní produkty

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení