BAŽANTNICE V ZIMĚ - DLABOLA KAREL

BAŽANTNICE V ZIMĚ - DLABOLA KAREL

 

1990 Kč

Dostupnost: Skladem
Doručíme dne: 23. 10. 2019

Jméno autora: Dlabola Karel
( 16.1.1902 - 13.5.1998 )

 

 

Signovaná barevná litografie - Bažantnice v zimě. Signována a datována vpravo dole - viz foto. Číslována 68/109 vlevo dole - viz foto. Autorem je grafik a malíř Karel Dlabola.


Rozměry včetně rámu cca 61 cm x 46 cm. Rám je úzký, zdobený, místy má otluky - viz foto. Signovaná barevná litografie na papíře. Obraz je zasklený. Celkový stav - viz foto.


Obraz je z roku 1972.


Bude perfektní dekorací Vašich prostor. 

 

 

Dlabola Karel

 

* 16.1.1902 Brtev

 

+ 13.5.1998 Lázně Bělohrad (Jičín)

 

malíř, grafik

 

Karel Dlabola se narodil roku 1902. Pochází z Brtve, kde byl jeho otec řídícím učitelem na jednotřídce. Pro jeho další vývoj bylo důležité, že do Dlabolovy rodiny přicházel otcův spolužák, Karel Václav Rais. Dlabolovým pěti dětem byl blízký a měly rády jeho povídky. Z Raisových knih čerpal Karel svůj vztah k podkrkonošskému kraji. Právem může být zván malířem Raisova kraje, který je spíše drsný než idylický. Malý Karel vyrůstal mezi čtyřmi sestrami jako slabé dítě se silnou vůlí: co mu chybělo ve fyzické zdatnosti, doháněl sebekázní - konkrétně soustavným pěstováním sportů, kterým, zejména tenisu, zůstal věrný až do posledních dnů svého života. Všechny sestry vystudovaly na učitelských ústavech, Karel na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Mařatky, Karla Štipla a V. H. Brunnera.

 

Od roku 1932 byl zaměstnán v tiskárně Melantrich, v letech 1947 – 1964 pracoval jako výtvarný redaktor v časopise Květy. Byl členem spolku Purkyně a zúčastnil se řady kolektivních výstav. Samostatně vystavoval v Hořicích, Lázních Bělohradě, v Nové Pace, Jičíně, ve Dvoře Králové a v Praze.

 

Není jediným malířem, který začínal na sochařině. Jeho učitelem na Umprum byl slavný Josef Mařatka, studia ukončil na grafické speciálce u neméně slavného V. H. Brunnera. U něho získal kromě sebekázně i sebekritiku a pevnou vůli živit se sám. Brunnerova škola k tomu dávala široké možnosti, jak se ukázalo na Výstavě soudobé kultury v Brně roku 1928, kde škola vystavovala rytou vázu podle Dlabolovy předlohy. Po absolutoriu učil Karel dva roky malbě a grafice v kurzech Ústřední dělnické školy v Praze, dostal se do velkých podniků a když v roce 1962 odcházel do penze, neznamenalo to pro něj odpočívání. Naopak - teprve od té doby se mohl naplno věnovat malbě a grafice. Jeho tvorba byla tématicky velmi široká, zabývala se nejen Podkrkonoším, ale také mnoha místy, která navštívil při svých cestách do zahraničí.

 

Z jeho bohaté tvorby bylo sestaveno mnoho výstav. Karel Dlabola výtvarnému umění sloužil a plně jím žil. A stejně tak tenisem, Bažantnicí a Bělohradem. Zemřel roku 1998. Vždycky, když někdo odejde, uvědomíme si, jak je vše najednou chudší. I když ono dost záleží na tom, jak kdo žil - po někom zůstanou vzpomínky, po jiném díry v srdci...

ZDROJ: Jaroslav Hlaváček - muzeum-umeni-benesov.cz

 

 

VÝTVARNÍK V DOKUMENTECH:

 

1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

 

1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),

 

1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G).

Jméno autora: Dlabola Karel ( 16.1.1902 - 13.5.1998 )
Dostupnost: Skladem - pouze dostupné obrazy

Přihlášení