PARÁDNICE - DUŠA FERDIŠ

PARÁDNICE - DUŠA FERDIŠ

 

2990 Kč

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Duša Ferdiš
( 13.1.1888 - 1.12.1958 )

OBRAZ - PARÁDNICE. SIGNOVÁN VPRAVO DOLE - VIZ FOTO. AUTOREM JE CENĚNÝ A VYHLEDÁVANÝ MALÍŘ FERDIŠ DUŠA. VLEVO DOLE JE NAPSÁNO "K 200 . KONCERTU SSS".


ROZMĚRY VČETNĚ RÁMU CCA 40 CM X 33 CM, RÁM JE ÚZKÝ, ZDOBENÝ, MÍSTY MÁ OTLUKY. DŘEVORYT ČI LINORYT NA PAPÍŘE. OBRAZ JE ZASKLENÝ. CELKOVÝ STAV - VIZ FOTO.


 

OBRAZ BYL NAMALOVÁN ODHADEM V LETECH 1930-50.

 

 

BUDE PERLOU VE VAŠÍ SBÍRCE A ÚŽASNOU DEKORACÍ VAŠICH PROSTOR. ORIGINALITU DÍLA PLNĚ ZARUČUJI VRÁCENÍM PENĚZ.

 


 

Duša Ferdiš
 


* 13.1.1888 Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek-Místek)
 


+ 1.12.1958 Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek-Místek)
 


malíř, grafik, autodidakt, žil střídavě v Praze a ve Frýdlantě. Působení - Galerie čs. spisovatel Praha, Slovensko, Rožnov nad Bečvou ( založil a vedl keramické dílny v Rožnově).

Námětěm jeho děl bylo především Ostravsko a práce v hutích. Od mala tíhl Duša k malování a již v 17 letech utekl do Prahy, aby se tam mohl malování naplno věnovat. Se štětcem v ruce prošel ruskou frontu, Srbsko, Itálii, Polsko, Ukrajinu, Rusko, Rumunsko, Karpaty, Kras.

Koncem roku 1918 se vrací zpět do svého rodiště a rozbíhá svou práci. Od roku 1924 se věnuje pouze neužitkovému umění - grafice a malbě. V těchto letech jsou jeho náměty především prostředí Ostravy a ostravských hutí. Odpočívat jezdí na milované Slovensko. Jeho nejslavnějšími díly je soubor pěti dřevorytů "Těšínsko"(1920) a ostravský cyklus "Smutná země" (1922). Po roce 1955 se Ferdiš Duša vrací do rodného Frýdlantu, kde si v domku po rodičích zřizuje svůj ateliér. Pastely maluje beskydskou krajinu a samozřejmě Ostravu. Roku 1958 je mu k jeho sedmdesátinám uděleno čestné občanství města Frýdlantu nad Ostravicí. K poslední grafickým cyklům patří soubor leptů "Práce v dolech".

Členem skupin - Svaz československých výtvarných umělců, Skupina výtvarných umělců, Koliba, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Skupina výtvarných umělců v Brně, Umělecká beseda.
 

VÝSTAVY:

Autorská


1935/04/27 - 1935/05/19 Ferdiš Duša: Smutná země, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
1945/06/16 - 1945/07/06 Ferdiš Duša: Z válečných let 1938 - 1945, Krásná jizba Družstevní práce, Praha
1948/03/19 - 1948/04/15 Ferdiš Duša: Akvarely a grafiky 1938 - 1948, Výstavní síň Ars Melantrich, Praha
1950/09/15 - 1950/10/15 Ferdiš Duša: Obrazy Bílé Slovensko, Galerie Práce, Praha
1955 Ferdiš Duša: Soubor grafiky a maleb z let 1916 - 1955, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1958/01/12 - 1958/02/02 Fediš Duša: Malířské a grafické dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1971/11 - 1971/12 Ferdiš Duša: Smutná země, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/10 Ferdiš Duša: Slovensko, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1976/02 Ferdiš Duša: Dřevoryt, Dům umění, Zlín (Zlín)
1978 Ferdiš Duša: Malířské dílo, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1978 Ferdiš Duša: Sociální tvorba 20. let, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1978 Ferdiš Duša: Malířské dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1981 Ferdiš Duša: Sociální grafika, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1988/02/18 - 1988/04/03 Ferdiš Duša: Výběr z díla, Zámek Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1988/04/07 - 1988/08/21 Keramika Ferdiše Duši, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1988/05/01 - 1988/09/18 Ferdiš Duša a lidové umění, Památník Ferdiše Duši, Ateliér F. Duši, Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek-Místek)
1999/05/12 - 1999/06/30 Ferdiš Duša ilustrátor Slezských písní Petra Bezruče: Bezručovská ex libris, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)

 

Společná

1920 Výstava Veraikonu, Dům umělců, Praha
1921/10 - 1921/11 Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Obecní dům, Praha
1922 Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Čs. spisovatel, Praha
1923/03/08 - 1923/03/27 Ferdiš Duša, Josef Kubíček, Čeněk Vořech: Výstava obrazů, grafik a plastik, Topičův salon (1918-1936), Praha
1928 Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1931/10/17 - 1931/11/05 Ferdiš Duša: Obrazy 1928-31, Josef Kubíček: Pálené hlíny 1926-31, Topičův salon (1918-1936), Praha
1937/04/18 - 1937/08/31 II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1939/11/12 - 1939/12/15 Národ svým výtvarným umělcům, Praha , Praha
1940/12/01 - 1941/01/05 Národ svým výtvarným umělcům, Galerie Čs. spisovatel, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28 Umělci národu 1943, Galerie Čs. spisovatel, Praha
1943/11/04 - 1943/11/28 Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1943/12 Původní grafika v krásné knize, Galerie Hollar, Praha
1945/12 Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1946/05 Výstava slovanských grafiků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1947/12 Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1950/10/27 - 1950/11/26 Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15 Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1955/12 - 1956/02 Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Grafika, Mánes, Praha
1961/02/05 - 1961/03/12 Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/01/18 - Škola vidění - kresba, Oblastní galerie v Liberci, Liberec (Liberec)
1963/02/10 - 1963/03/24 Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/01/17 - 1964/03/01 Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
1965/05/13 - 1965/08 Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/09/03 - Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/09/07 - 1965/10/03 Škola vidění. Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/10/27 - 1967/11/26 50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1971/04 - 1971/05 České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/05 - 1971/06 Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06 Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1971/06 - 1971/07 České sociální umění dvacátých let, Blansko (Blansko), Blansko (Blansko)
1971/09 České sociální umění dvacátých let, Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1973 České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Sbírka moderního umění, Praha
1973 České sociální umění ze sbírek Moravské galerie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981 Lidé práce, bojů a vítězství, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1986/04/26 - 1987/09/30 České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/05 - 1986/06 Výstava výtvarného umění ze současné tvorby severomoravských umělců a ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě, Park kultury a oddechu města Ostravy; Výstaviště Černá louka, pavilon B, Ostrava (Ostrava-město)
1987/11/19 - 1988/01/03 Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29 Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1988/12 - 1989/01 Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/02 - 1989/11 Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/02/22 - 1990/04/01 Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1993/01 Zakladatelská generace SČUG Hollar 1917 - 1938, _, _
1996/01 - 1996/02 Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/10/20 - 2000/12/10 90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/12/04 - 2000/12/15 5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2003/06/12 - 2006/08/17 Umění grafiky: Grafické techniky v průběhu šesti století, Salon, Kabinet, Olomouc (Olomouc)
2004/06/30 - 2004/09/19 Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Výstavní síň Husova 19-21, Praha
2004/09/01 - 2004/09/11 4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/10/07 - 2004/11/28 Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2004/12/08 - 2005/02/27 Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
2005/03/11 - 2005/06/06 Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, výstavní prostory, Praha
2006/12 - 2007/03 Tatry v umění / Tatras in Arts, Paços de Concelho, Sintra
2007/02/15 - 2007/03/14 Ostrava ve výtvarném umění, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
2007/03/22 - 2007/04/29 Tatry v umění, Galerie Čs. spisovatel, Praha
2009/09/10 - 2010/01/10 Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/09/17 - 2009/10/25 Ostrava?, Výstaviště Černá louka, Pavilon A, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/23 - 2010/10/17 Vůně uhlí stále v nás, Důl Michal, cechovna, Ostrava - Michálkovice
stálá expozice Stálá expozice malíře, Památník Ferdiše Duši, Ateliér F. Duši, Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek-Místek)
Ostatní
2004/09/12 4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha


VÝTVARNÍK V DOKUMENTECH:

kniha

1940, Pešina Jaroslav , Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1958, Ritter Wiliam , Svoboda Jaroslav , Ferdiš Duša, Krajské nakladatelství Ostrava (KNO), Ostrava (Ostrava-město)
1964, Hlaváček Luboš , Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968, Bogar Karel , Vzpomínky na F. Dušu, Vlastivědný ústav, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1997, Machalický Jiří , Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha


antologie/sborník

1962, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
2000, Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
2006, Artis historia (Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity), Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
 

podřazený dokument


1923, Čapek Josef , Pražské výstavy: Výstava obrazů, grafik a plastik Ferd. Duši, Jóži Kubíčka a arch. Čeňka Vořecha, Lidové noviny, 31,130,1923/03/14,7-7
1945, Doležal František , Ferdiš Duša, Krásná jizba dp., Lidová kultura, 1,6,1945/07/09,2
1953, Hlaváček Zdeněk , Šedesát pět let Ferdiše Duši, Výtvarné umění, 3,3,1953/08/30,320-321
1982, Seifert Jaroslav , Pes od malíře Ferdiše Duši, Všecky krásy světa, ?, ?, 1982,454-463
1988/05/24, Bogar Karel , Slavný outsider Ferdiš Duša (Ke 100. výročí narození), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,5,1988/05/24,4
2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130
2006, ? Medailony, Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950, ?, ?, 2006,22-52
2006, Jůza Vilém , Ferdiš Duša, Artis historia, ?, 1,2006,152-162


seznam vystavených prací


1931, Ferdiš Duša: Obrazy 1928-31, Josef Kubíček: Pálené hlíny 1926-31,
2000, 90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací),
 

encyklopedie/slovník


1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců,
1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), (dodatek)
1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G),
2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),
 


ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH:

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Moravské muzeum, Brno (Brno-město)
Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
Národní galerie v Praze, Praha
Národní muzeum, Praha
P. O. S. servis s.r.o.
Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
Slovenská národná galéria, Vajanského nábrežie, Bratislava (Bratislava)
 

Jméno autora: Duša Ferdiš ( 13.1.1888 - 1.12.1958 )

Alternativní produkty

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení