KREJČÍ JIŘÍ

 

Dostupnost: Prodáno

Jméno autora: Krejčí Jiří
( 1.12.1899 - 8.6.1977 )

 

 

Krejčí Jiří


* 1.12.1899 Praha


+ 8.6.1977 Chřibská (Děčín)


novinář, malíř, grafik, ilustrátor
 

 

Studium - 1919 - 1925 Uměleckoprůmyslová škola - Bukovec Vlaho, Švabinský Max, dále Akademie výtvarných umění v Praze - Švabinský Max a Obrovský Jakub. Absolvoval dvouměsíční studijní pobyt v Paříži.Členem skupin: Skupina výtvarných umělců v Brně a Spolek výtvarných umělců Mánes.Ve 20. letech se ve svých malířských počátcích věnoval sociální tématice, počátkem 30. let ale začal hledat svůj vlastní výtvarný výraz. Začínal s figurálními malbami pod vlivem Deraina, Daumiera a Per Krogha. Později se odvrací od skutečnosti a promítá do svého díla vlastní vidiny pod vlivem malíře Šímy. V následujícím desetiletí si vytvořil nezaměnitelný malířský a kreslířský styl, který bývá začleněn do imaginativního proudu českého umění 30. let.. Byl velkým milovníkem přírody, ale i městských témat.Absolvoval řadu výstav například v Praze - Alšova síň Umělecké besedy, Topičův salon, Galerie bratří Čapků, Mánes, Staroměstská radnice, Galerie Vincence Kramáře, Aventinská mansarda, Obecní dům atd., dále například - Brno, Hradec Králové, Zlín, Roudnice nad Labem, Olomouc, Liberec, Pardubice, Náchod, Litoměříce atd., ale také v zahraničí například Rio de Janeiro atd.Jeho díla jsou zastoupena v NG Praha, GMU Roudnice nad Labem a dalších veřejných a soukromých sbírkách ČR.

 

VÝTVARNÍK V DOKUMENTECH:

 

1933, Svrček Jaroslav Bohumil , Moderní umění na Moravě (Deset let Skupiny výtvarných umělců v Brně), Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
1979, Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
2001, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky),
2005, Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L),
2005, Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),
2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvarných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),
2009, Vlčková Lucie, Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum Praha.

Jméno autora: Krejčí Jiří ( 1.12.1899 - 8.6.1977 )

Alternativní produkty

Přihlášení